Serviciul Salarizare - Organizare

Atribuţii:

 • verificarea statelor de funcţii si intocmirea documentelor centralizatoare,
 • stabilirea drepturilor contractuale (salariu, sporuri, indemnizatii) pentru salariatii angajati sau promovati,
 • stabilirea vechimii in specialitate si a vechimii asimilate, in vederea acordarii unor drepturi, 
 • stabilirea si repartizarea gradatiilor de merit pe unitati,
 • calcularea drepturilor banesti in sistem plata cu ora pentru personalul didactic, 
 • intocmirea declaratiilor si a evidentelor statistice pentru ministerul de resort,
 • eliberarea de adeverinte de specialitate, 
 • calculare salarii,
 • calcularea concediilor de odihna,
 • calcularea concediilor medicale,
 • reţinerea si evidenta debitelor de natura salariala,
 • emiterea statelor de plata, a fluturasilor si a centralizatoarelor de salarii, 
 • evidenta si efectuarea platilor electronice salariale pe card bancar,
 • evidenta platilor salariale in numerar,
 • evidenta viramentelor catre institutiile abilitate ale statului,
 • evidenta tichetelor de masa, a tichetelor cadou, a tichetelor de vacanta,
 • emiterea declaratiilor lunare si anuale,
 • situatii statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale
 • emiterea si evidenta fiselor fiscale,
 • emiterea de adeverinte: venituri, medic/spital, banca,  etc.

      

Membri

 

Contact

Adresa: Bdul M. Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, 050107, Bucureşti, România

Tel.: 021-315 86 56
Fax: 021-314 08 28

Program

Luni - Joi: 10.00 – 12.00,
                 13.00 – 15.00.

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 08 Iulie 2016.