Editura ARS DOCENDI

DATE GENERALE

DIRECTOR: Ioan Crăciun

CONTACT

Adresa: Sos. Panduri 90-92, sector 5, Bucureşti  Telefon: 021.410.25.75
Fax: 021.410.25.75
e-mail: office@arsdocendi.ro; arsdocendi@yahoo.com

http://arsdocendi.ro/

Ars Docendi este o editură cu profil academic şi cultural în cadrul Universităţii din Bucureşti, având autonomie funcţională şi statut distinct. Beneficiază de recunoaştere din partea Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice şi este membru deplin al Asociaţiei Editorilor din România.

Din anul 1998 şi până în prezent Ars Docendi a publicat peste 800 de titluri de carte (cu precădere carte ştiinţifică, dar şi carte de cultură), periodice, precum şi numeroase materiale dedicate diferitelor manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale.

Editura execută servicii de redactare, tehnoredactare, machetare şi dispune de tipografie proprie. Calitatea conţinutului lucrărilor editate este dublată de cea a tiparului. Ars Docendi s-a făcut remarcată, de altfel, şi prin editarea unor volume bibliofile.

Activitatea editurii a fost recompensată cu şase premii ale Academiei Române şi trei premii la târgurile internaţionale de carte Bookfest şi Gaudeamus.

Printre autorii care semnează lucrări editate de Ars Docendi se numără personalităţi de la Universitatea din Bucureşti, de la alte instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate, de la institutele Academiei Române, muzee, biblioteci ş.a.

Principalele directii ale politicii editoriale 

- editarea unor volume de referinţă din domeniul academic şi universitar;

- dezvoltarea proiectelor educaţionale şi culturale prin publicarea unor volume ale unor cercetători şi scriitori recunoscuţi;

- sprijinirea cercetării prin publicarea rapidă a lucrărilor ştiinţifice;

- susţinerea modernizării cursurilor prin publicare de tiraje medii, la costuri accesibile;

- sprijinirea programelor academice, a publicaţiilor studenţeşti şi a conceptului antreprenorial de dezvoltare a universităţilor;

- dezvoltarea proiectelor de cooperare internaţională în producţia de materiale educaţionale.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 11 Martie 2015.