BURSELE DE PERFORMANŢĂ ŞTIINŢIFICĂ 2011

REGULAMENT privind acordarea burselor de performanţă ştiinţifică

1. UB poate acorda din fonduri proprii, prin concurs, burse de performanţă ştiinţifică studenţilor care au o activitate profesională foarte bună şi au înregistrat performanţe meritorii, în activitatea  de cercetare ştiinţifică, precum participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevete. Bursa este destinată susţinerii materiale a studenţilor angrenaţi în realizarea unei teme de cercetare ştiinţifică.

2. UB  îşi propune să aloce anual un număr de 38 de burse de performanţă. Cuantumul bursei este de 500 lei pe lună.

3. Bursele sunt acordate, după aprobarea Senatului Universităţii, pentru perioada noiembrie 2012 - iunie 2013, la începutul anului universitar.

Studentul care beneficiază de acest tip de bursă poate fi înmatriculat la orice domeniu/specializare din universitate, iar rezultatele academice trebuie să îl plaseze în primii 5% pe facultate la finele anului academic.

4. Bursa de performanţă se acordă studenţilor (începând cu anul II) sau masteranzilor, numai o singură dată pe parcursul studiilor.

5. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

  • descrierea temei de cercetare,
  • recomandarea cadrului didactic îndrumător al temei de cercetare
  • CV- ul candidatului
  • adeverinţa referitoare la situaţia şcolară

6. Concursul se va desfăşura la facultate: decanatul organizează susţinerea publică a proiectelor de cercetare în faţa comisiei numite de consiliu.

7. CS analizează propunerile facultăţilor şi le validează.

8. La încheierea perioadei de acordare a bursei de performanţă, beneficiarul prezintă un raport ştiinţific vizat de îndrumătorul ştiinţific indicând modul de valorificare a rezultatelor obţinute: lucrări publicate sau transmise spre publicare, prezentări la conferinţe/comunicări , brevete etc.

Calendarul competiției:

Anunţarea competitiei: 16 octombrie 2012

Depunerea aplicaţiilor: 17 - 25 octombrie 2012

Evaluarea aplicaţiilor şi validarea acestora la nivel de universitate: 26 - 31 octombrie 2012

Validarea aplicaţiilor de către Consiliul Ştiinţific: 4 noiembrie 2012

 

Numărul de burse atribuite / facultate:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri: 2

Facultatea de Biologie: 2

Catedra UNESCO: 1

CESI: 1

Facultatea de Chimie: 2

Facultatea de Drept: 2

Facultatea de Filosofie: 2

Facultatea de Fizică: 2

Facultatea de Geografie: 2

Facultatea de Geologie şi Geofizică: 2

Facultatea de Istorie: 2

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării: 2

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine: 3

Facultatea de Litere: 2

Facultatea de Matematică şi Informatică: 2

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei: 2

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială: 2

Facultatea de Ştiinţe Politice: 2

Facultatea de Teologie Baptistă: 1

Facultatea de Teologie Ortodoxă: 1

Facultatea de Teologie Romano-Catolică: 1

Lista bursieri admişi 2010

Pagină actualizată la 29 Octombrie 2012.