Bursa de studiu

Bursa de studiu  350 lei

Se acordă studenţilor admişi pe locuri alocate de la buget, cursuri de zi, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Pentru cursan­ţii de la învăţământul postuniversitar, bursele se acordă prin concurs. Pentru semestrul I din primul an de studiu, criteriul de atribuire a bursei de studiu este media obţinută la concursul de ad­mi­tere.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 14 Februarie 2011.