Burse "Titu Maiorescu"

Burse „Titu Maiorescu"

Aceste burse sunt în număr de 250 pe an şi se acordă pentru efectuarea de stagii de studii de masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în vederea formării de specialişti în domeniile de interes ale Uniunii Europene, anume:

 • administraţie europeană;
 • politică regională;
 • instituţii europene şi legătura cu instituţiile naţionale;
 • drept european;
 • justiţie şi afaceri interne;
 • agricultură/politici agricole;
 • politica în domeniul transporturilor;
 • politica industrială şi de întreprindere, dreptul societăţilor comerciale;
 • politica în domeniul concurenţei;
 • politici sociale şi de ocupare a forţei de muncă;
 • politici în domeniul sănătăţii;
 • energie;
 • politici de mediu în Uniunea Europeană;
 • bugetul Uniunii Europene;
 • managementul fondurilor de coeziune şi structurale;
 • managementul proiectelor;
 • societatea informaţională în Uniunea Europeană;
 • specializări pe domenii de aquis;
 • statistică (EUROSTAT), piaţă internă;
 • politici educaţionale;
 • multilingvism.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Februarie 2011.