Burse prin acord bilateral

Burse prin acord bilateral

Se atribuie pentru stagii de studii universitare, postuniversi­tare, stagii de cercetare/specia­lizare postuniversitară şi postdoctorală sau studii com­plete universitare, de masterat sau doctorat, în străinătate, conform ofertelor pentru anul universitar 2010-2011. Pentru a accesa o astfel de bursă, candidaţii depun un dosar de candidatură la CNBSS, urmând să fie acceptaţi sau nu de partea externă, după câştigarea concursului naţional.

Partea română asigură transportul internaţional din Bucureşti până la locul de stagiu şi retur, o singură dată pe an universitar, şi burse în valută în funcţie de cuantumul pe ţări, aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Spor­tului, suplimentare faţă de bursele finanţate de guver­nul ţării primitoare. Ţara primi­toare poate acoperi cheltuielile de şcolarizare, de întreţinere în străinătate, asistenţă medicală, în caz de urgenţă, şi transport intern.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 14 Februarie 2011.