Metodologie şi reguli de cazare (prevederi generale)

 

Art.1 Numărul de locuri este atribuit proporţional cu numărul de studenţi finanţaţi de la buget din fiecare facultate.

Art.2 La nivelul facultăţilor, se iau în considerare următoarele:

2.1. Repartizarea locurilor în cămine se face proporţional cu numărul studenţilor din fiecare an de studiu (începând cu anul I şi terminând cu ultimul an de master).

2.2. Comisia de cazare

Repartizarea studenţilor fiecărei facultăţi în cămin se face de o comisie pe facultate, coordonată de prodecanul cu probleme sociale studenţeşti. Din comisie fac parte şi alte cadre didactice precum şi studenţi din consiliul facultăţii. Comisia pe facultate răspunde de felul în care sunt respectate criteriile de cazare a studenţilor.

Comisiile de cazare au obligaţia să afişeze în timp util criteriile de cazare şi numărul de locuri disponibile, purtând întreaga răspundere pentru respectarea criteriilor afişate. Comisiile de cazare în cămine ale fiecărei facultăţi vor asigura o transparenţă totală a acestei acţiuni.

2.3 Categoriile de persoane care pot fi cazate:
-studenţii români;

-studenţii de etnie română, bursieri ai statului român pentru care Universitatea din Bucureşti s-a angajat să asigure cazare; în limita locurilor rămase comisia de cazare mai poate aproba cazarea unor cadre didactice tinere.

OBSERVAŢIE: Doctoranzii etnici români şi străini, precum şi studenţii bursieri ai statului român, alţii decât cei etnici români, precum şi persoanele venite la specializare primesc cazare de la Serviciul Social al UB.

2.4 Priorităţile de cazare:

- studenţii români orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi din centre de plasament sau plasament familial, din anul I de studiu până la finalizarea masterului;

- studenţii români bursieri şi studenţii etnici români bursieri;

- studenţi defavorizaţi social.

2.5 Criteriile după care are loc repartiţia în cămine a studenţilor:

- performanţele profesionale;

- situaţia socială/materială.

Aceste norme se impun obligatoriu, rămânând la latitudinea comisiei de cazare să stabilească condiţii suplimentare ca de ex.: continuitatea pe loc, media minimă pentru acordarea dreptului de cazare; pentru studenţii etnici români situaţiile se vor examina cu atenţie, cererile putând fi respinse numai în cazul unor situaţii profesionale extrem de slabe. De asemenea, comisiile de cazare pot decide asupra numărului de locuri alocat pentru fiecare an de studiu (inclusiv pentru anul I) şi asupra numărului de locuri alocat pentru studenţii cu taxă. Vor fi examinate cu atenţie cererile studenţilor care au avut abateri de la Regulamentul de Funcţionare şi Organizare a căminelor (restanţe la plata cazării, pagube produse intenţionat, sancţiuni primite pe linie de cămin); acolo unde este cazul, Rectoratul vă va comunica în timp util numele acestor studenţi.

Comisiile de cazare sunt obligate să transmită la Rectorat, până la 10 septembrie 2011 propriile regulamente de cazare.

Cazare alternativă

Simultan cu cazarea în căminele Universităţii din Bucureşti, Departamentul Servicii pentru Studenţi, desfăşoară programul “Cazare Alternativă”, acesta constând în repartizarea studenţilor UB în caminele particulare care colaborează cu Universitatea sau în a-i ajuta pe aceştia să găsească gazde sau chirii.

Acest program se desfăşoară la sediul Departamentului Servicii pentru Studenţi (B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, Complex Studenţesc Mihail Kogălniceanu, cămin B, etaj 2, sala de lectură, sector 5, Bucureşti) de luni până vineri, între orele 10:00-14:00.

Ca şi la cazările din cadrul facultăţilor, studenţii trebuie să completeze o cerere tip, iar după caz să aducă restul de acte doveditoare.

Căminele care colaborează cu Universitatea din Bucureşti sunt Cămin Studenţesc Titan şi Căminul Artifex.

Studenţii care vor beneficia de cazare prin acest program în luna octombrie vor trebui să intocmească, ajutaţi de personalul DSS, un dosar care va fi trimis către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a beneficia de subvenţia din partea statului.

În urma controalelor efectuate în caminele UB, studenţii gasiţi cu nereguli vor fi sancţionaţi.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Septembrie 2011.