Studii postdoctorale 2007-2013

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr.1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie.1.5 Programe doctorale şi post doctorale în sprijinul cercetării

POSDRU/89/1.5/S/62259
Științe socio-umane și politice aplicative. Program de pregătire postdoctorală și
burse posdoctorale de cercetare în domeniul științelor socio-umane și politice
 

Pentru informații suplimentare consultați site-ul programului www.ssup.postdoc.unibuc.ro/

POSDRU/107/1.5/S/80765

Excelență și interdisciplinaritate în studiile doctorale pentru o societate informațională

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Mai 2014.