Seminare: practica limbii

 

LIMBA SUEDEZĂ:

Aceste seminare au la bază manuale scrise exclusiv în limba suedeză: Rivstart A1/A2 (2014), respectiv, Rivstart B1/B2 (2015) de Paula Levy Scherrer și Karl Lindemalm. Pentru fiecare nivel există câte două manuale: unul alcătuit din texte, lecții de conversație și exerciții audio, iar celălalt din exerciții de gramatică și de structura limbii. Manualele sunt concepute pentru toți cei care învață limba suedeză ca limbă străină. În același timp, textele și conversațiile oferă cunoștințe despre cultura și civilizația suedeză sau/și nordică. Ele sunt înregistrate de vorbitori nativi și pot fi ascultate accesând linkul editurii. Totodată, acest site oferă studenților un set de  exerciții de gramatică, vocabularul (fiecărui capitol) tradus în limba engleză și o cheie pentru corectarea exercițiilor. După fiecare al 3-a capitol există și un test prin care studenții se pot autoevalua.

La orele de practica limbii, cuvântul cheie este practica și anume: stimularea studenților pentru a vorbi, scrie și asculta limba suedeză, chiar la primul contact cu aceasta. Sunt desfășurate exerciții orale prin inițierea dialogurilor, role-plays, citire și exerciții de scrieri și audio în care structurile, expresiile idiomatice și vocabularul în cauză sunt prezentate și exersate prin contexte naturale, tipice suedeze. Studenții manifestă un rol activ și prin prezentarea de articole din ziare sau de pe internet, de texte literare sau muzicale, de filme etc.

La examenele scrise sau/și orale (de prezentarea unui articol sau a unui text despre un subiect cultural, ori conversații pe diferite teme) este evaluată capacitatea studenților de a se exprima corect în limba suedeză la nivelul respectiv.

 

LIMBA GERMANĂ:

Aceste seminare au la bază manuale scrise exclusiv în limba germană: Optimal A1 (2004), Optimal A2 (2005) și Optimal B1 (2006) de Martin Müller, Paul Rusch, Theo Scherling și Lukas Werenschlag, Editura Langenscheidt. Pentru fiecare nivel există trei manuale: primul alcătuit din texte, dialoguri și exerciții audio, altul cu exerciții de gramatica  și un CD, iar ultimul pentru practica intensivă a limbii (Intensivtrainer). Manualele sunt concepute pentru cei care învață limba germană ca limba străină. Toate textele și conversații oferă deodată cunoștințe despre cultura și civilizația germană, austriacă și elvețiană. Toate textele sunt înregistrate de vorbitori nativi și pot fi ascultate pe un CD.

La orele de practica limbii cuvântul cheie este practica, și anume să stimulăm studenții să vorbească, să scrie și să audă limba germană chiar de la început, la primul contact cu limba. Sunt desfășurate exerciții orale prin dialoguri, role-plays, citire precum și exerciții de scrieri și de audio în care structuriile, expresiile idiomatice și vocabularul din cauză sunt prezentate și exersate print contexte naturale, tipice nemțești. Studenții joacă un rol activ prin dialoguri dintre ei sau (la nivele mai avansate) prin prezentări de articole, fenomene culturale, filme etc.

Printr-un examen scris (uneori și oral în care studenții fac o prezentare) este evaluată capacitatea de a se exprima corect în limba germană la nivelul respectiv.

Seminare de structura limbii:

În aceste seminare este aprofundată gramatica limbii germane (mai ales structurile diferite de cele din limba română).

CURS CLOE (limba germană):

În cadrul cursului CLOE (Cultura și Limbajul Instituțiilor Europene) sunt prezentate, în limba germană, organizațiile și instituțiile din Uniunea Europeană.

În cele 14 ore de curs din anul III de studiu (LMA), se lucrează și cu diverse materiale legate de cultura germană și de studiul limbii germane în plan european.

În semestrul I din 2016, am discutat despre plagiat. Studenții au învățat ce înseamnă un plagiat, cum să-l evite, cum să-l descifreze și cum este sancționat în alte țări europene, precum regulile de citare. În plus, studenții au rezolvat diverse exerciții care au avut în vedere redactarea corectă a unei lucrări științifice și anume, cum să facă referințele la alți autori, cum să scrie note de subsol, liste de bibliografie etc. Cursul s-a terminat cu un examen scris.   

În semestrul I din 2015 am lucrat pe un text filosofic și politic despre (multi)culturalitate (Kultur, Kulturen und Multikulturalität im Donauraum – Pragmatik der Begriffssemantik im politischen Kontext) de Eugen Christ, director executiv al Fundaţiei Landului Baden-Württemberg pentru Cultura Şvabilor Dunăreni). Acest curs s-a finalizat printr-o compunere scrisă, în care studenții au răspuns la câteva întrebări despre text și și-au exprimat părerile față de opiniile autorului.   

 

CURS OPȚIONAL (limba germană):

În acest curs, studenții lucrează la traduceri din limba germană în limba română. Accentul este pus pe texte cu teme și subiecte de actualitate (mai ales de la Deutsche Welle: Deutsch als Fremdsprache). O parte din traduceri se realizează de studenți și din limba română în limba germană, cu precădere propoziții în care structura limbilor diferă mult.  

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Mai 2017.