DREPTUL FAMILIEI

Dreptul familiei este reprezentat de totalitatea normelor juridice care reglementează raporturile personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, adopţie şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu relaţiile de familie, în scopul ocrotirii şi întăririi familiei.

Dreptul familiei este o disciplină obligatorie în cadrul programului de studii universitare de licenţă "Administraţie Publică" şi se studiază în anul III, semestrul al II-lea iar în planul de învăţământ sunt prevăzute pentru această disciplină 4 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei:

  • reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei de dreptul familiei;
  • identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului familiei, înţelegerea şi asimilarea acestora;
  • realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind abordarea din punct de vedere legislativ a problematicii familiei. 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.