DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale, conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

Disciplina "Dreptul muncii şi securităţii sociale" este o disciplină obligatorie în cadrul programului de studii universitare de master "Administrarea şi Dezvoltarea Resurselor Umane" care se studiază în anul I semestrul al II-lea, iar în planul de învăţământ sunt prevăzute 6 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei

- reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei de dreptul muncii;

- identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului muncii, înţelegerea şi asimilarea acestora;

- realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind abordarea din punct de vedere legislativ a problematicii dreptului muncii. 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.