DREPTUL MUNCII ŞI SECURITĂŢII SOCIALE

Dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale, conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii.

Dreptul muncii este o disciplină obligatorie în cadrul programului de studii universitare de licenţă "Administraţie Publică" şi se studiază în anul III semestrul I, iar în planul de învăţământ sunt prevăzute pentru această disciplină 4 credite ECTS. 

Dreptul muncii este o disciplină opţională în cadrul programului de studii universitare de licenţă "Administrarea Afacerilor" şi se studiază în anul III semestrul I, iar în planul de învăţământ sunt prevăzute pentru această disciplină 4 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei

  • reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei de dreptul muncii;
  • identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului muncii, înţelegerea şi asimilarea acestora;
  • realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind abordarea din punct de vedere legislativ a problematicii dreptului muncii. 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.