DREPT ADMINISTRATIV II

Dreptul administrativ este ramura de drept public care reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice, precum şi cele de natură conflictuală dintre autorităţile publice pe de o parte şi cei vătămaţi în drepturile lor, pe de altă parte.

Dreptul administrativ este o materie obligatorie în cadrul programului de studii universitare de licenţă "Administraţie Publică" şi se studiază pe parcurul a 3 semestre. Drept administrativ I se studiază în anul I semestrul al II-lea, Drept administrativ II se studiază în anul II semestrul I, iar Contencios administrativ se studiază în anul II semestrul al II-lea.

În planul de învăţământ sunt prevăzute pentru disciplina Drept administrativ II 4 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei

  • reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei specifice din domeniul dreptului administrativ;
  • identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului administrativ, înţelegerea şi asimilarea acestora;
  • realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind instituţiile de drept administrativ. 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.