ELEMENTE DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Dreptul procesual civil reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează modul de judecată de către instanţele judecătoreşti a pricinilor privitoare la drepturile civile ori la interesele legitime care se pot realiza numai pe calea justiţiei, precum şi modul de executare silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

"Elemente de procedură civilă" este o disciplină opţională în cadrul programului de studii universitare de licenţă "Administraţie Publică" şi se studiază în anul III semestrul II, iar în planul de învăţământ sunt prevăzute pentru această disciplină 4 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei

  • reliefarea rolului cunoaşterii legislaţiei procesual civile;
  • identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice dreptului procesual civil, înţelegerea şi asimilarea acestora;
  • realizarea interconexiunii între teorie şi aplicarea în practică a instrumentelor esenţiale privind desfăşurarea proceselor în faţa instanţelor civile. 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.