MEDIERE ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Medierea este o procedura care aduce oamenii împreună pentru a discuta despre conflictele dintre ei, făcându-i să accepte responsabilitatea de a comunica şi de a lucra împreună pentru a-şi găsi propriile soluţii pentru problemele lor.

"Mediere în Administraţie Publică" este o disciplină obligatorie în cadrul programului de studii universitare de master "Administraţie şi politici publice în Uniunea Europeană" care se studiază în anul II semestrul al II-lea, iar în planul de învăţământ sunt prevăzute pentru această disciplină 7 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei

- reliefarea rolului cunoaşterii metodelor alternative de soluţionare a conflictelor;

- identificarea conceptelor, teoriilor şi instituţiilor specifice medierii, înţelegerea şi asimilarea acestora.


 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.