TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI cuprinde setul conceptual prin care ştiinţa dreptului explică realitatea juridică. În cadrul său sunt elaborate instrumentele esenţiale prin care este gândit dreptul în ansamblul său. De asemenea, se analizează sistemul ştiinţelor dreptului, metodele de cercetare ştiinţifică a fenomenului juridic, conceptul de drept şi relaţiile dreptului cu statul, principiile şi funcţiile dreptului, norma juridică, raporturile juridice, realizarea dreptului şi răspunderea juridică.

Teoria generală a dreptului este o disciplină obligatorie în cadrul programului de studii universitare de licenţă "Administraţie Publică" şi se studiază în anul I semestrul I, iar în planul de învăţământ sunt prevăzute pentru această disciplină 5 credite ECTS.

Obiectivele disciplinei:

  • înţelegerea generală a dreptului ca ştiinţă şi ca fenomen social-istoric, precum şi ale conceptelor specifice dreptului;
  • însuşirea principalelor instituţii analizate în cadrul Teoriei Generale a Dreptului (sistem de drept, norma juridică, subiect de drept, raport juridic, răspundere juridică); 
  • însuşirea principiilor de bază ale dreptului.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 27 Noiembrie 2011.