Centrul pentru studii de risc: www.geodinamic.ro

logo www.geodinamic.ro

Teza de doctorat

Vulnerabilitatea versantilor

cartare

arhetip

saline

risc

Granturi recent finalizate

http://www.geodinamic.ro/danuberes/

DANUBERES

http://hera.ase.ro/

HERA

http://www.geodinamic.ro/reveal

REVEAL

http://www.geodinamic.ro/geospace

GEOSPACE

      prof. univ. dr. Iuliana Armas

Facultatea de Geografie  

Geomorfologie - Pedologie - Geomatica

EGU, Viena, 2010

Domenii de cercetare: geomorfologie fluviala, sisteme morfogenetice, geomorfologie dinamica si aplicata, riscuri geomorfologic, studii de vulnerabilitate, perceptia riscului natural

Afilieri la organizatii stiintifice:

 • Societatea Română de Geografie
 • Asociaţia Română de Geomorfologie
 • European Geosciences Union
 • Arbeitsgruppe für Naturgefahren

Directii de specializare:

 • Geomorfologie fluviala si structurala - Germania
 • Analize multirisc si hazard geomorfologic - Germania, Olanda
 • Analize spatiale multicriteriale si decizionale - Olanda, Italia

Cursuri predate:

 • Cursuri programul de licenta: Geografie fizică generală, Teorie si metodologie geografica; Riscuri geomorfologice; Geografie teoretică; Cartarea si cartografierea elementelor de mediu;
 • Cursuri la master: Cultura şi percepţia riscului; Modelarea numerică a reliefului; Vulnerabilitate, risc şi hazard în România, Analize de susceptibilitate, Metodologia analizelor de risc,
 • Cursuri la scoala doctorala: Metode moderne de modelare spatiala.
 • 2016 - Infiintarea masterului Managementul dezastrelor in cadrul Departamentului Geomorfologie-Pedologie-Geomatica http://geo.unibuc.ro/dm/index.html

    Publicatii (selectie)

Carti/Tratate

Armaş I.(1999), Bazinul hidrografic Doftana. Studiu de geomorfologie, Ed. Enciclopedică, Bucureşti (240 p, 98 fig., I planşă). ISBN 973-45-0305-7

Armaş I. (2008), Percepţia riscului natural: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, Editura Univ. din Bucuresti, ISBN 978 973 737 517 9 (217 p., 29 fig., 3 anexe)

Armaş I.,  Damian R. (2001), Geosistemul şi resursele sale ca bază a relaţiilor interumane, Ed. ERA, Bucureşti, referenţi: prof. Dr. M. Ungheanu, prof. Dr. ing. C-tin. Pene (160 p, 25 fig.). ISBN 973-8008-99-9

Armaş I., Damian R., Şandric I., Osaci-Costache G. (2003), Vulnerabilitatea versanţilor subcarpatici la alunecări de teren (Valea Prahovei), Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, referent. prof. dr. Gr. Posea (207 p. A4, 82 fig., XXII planşe color, 6 anexe). ISBN 973-582-859-6

Armaş I., Damian R., Verga M., Horvath I. (2004), Saline integrate circuitului turistic: Praid, Tg. Ocna, Slănic Prahova, Cacica, Vol. 1, Ed. Cartea Universitară, (211 p., 26 fig., 12 foto color) ISBN 973-7956-76-1

Bostenaru Dan M., Armaş I., Goretti A., Eds., "Earthquake hazard impact and urban planning", Springer Verlag, 350 p (in press).

Neagu D., Armaş I., (2004), Arhetipuri în natură şi civilizaţie, Ed. Renaissance, Bucureşti (180 p., 21 fig.). 

Capitole în volume colective publicate sub egida unor edituri internaţionale și regăsite în cel puțin 6 biblioteci înregistrate in Worldcat

Armaş I., Damian R., Şandric I. (2005), Assessing the GEOKA Procedure for Natural Processes Spatial Prediction, ESRI Map Book, vol. 20 (+ Web versions), p.93, ESRI Press, ISBN 1-58948-133-X

Armas I., Radulian M. (2014) Spatial multi-criteria risk assessment for earthquake hazards in Bucharest, Romania, in Bostenaru Dan M., Armaş I., Goretti A., Eds., "Earthquake hazard impact and urban planning", Springer, ISBN: 978-94-007-7981-5, DOI: 10.1007/978-94-007-7981-5, http://www.springer.com/gp/book/9789400779808 (capitol indexat ISI)

Armas I., Osaci G., Brasoveanu L., 2014, Forest landscape history using diachronic cartography and GIS. Case Study: Subcarpathian Prahova Valley, Romania, in Craciun C. si Bostenaru M., ed, Planning and designing sustainable and resilient landscapes, Springer Geography, ISBN 978-94-017-8535-8http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-017-8536-5_1

Bostenaru Dan M., Armaş I., Goretti A., Earthquake Hazard Impact and Urban Planning—An Introduction, in Bostenaru Dan M., Armaş I., Goretti A., Eds., "Earthquake hazard impact and urban planning", Springer, ISBN: 978-94-007-7981-5, DOI: 10.1007/978-94-007-7981-5, http://www.springer.com/gp/book/9789400779808 (capitol indexat ISI)

Bostenaru Dan M., Armaş I., Petrisor Al. I, Cerqua Al., Gociman C.O, Goretti A., Earthquake Hazard Impact and Urban Planning—Conclusion and Recommendations for Further Work, in Bostenaru Dan M., Armaş I., Goretti A., Eds., "Earthquake hazard impact and urban planning", Springer, ISBN: 978-94-007-7981-5, DOI: 10.1007/978-94-007-7981-5, (capitol indexat ISI)

Gogoase Nistoran D., Gheorghe Popovici D., Craia Savin B. A., Armaş I.,  GIS for Dam-Break Flooding. Study Area: Bicaz-Izvorul Muntelui (Romania), in Maria Boştenaru Dan and Cerasella Crăciun (Eds): Space and Time Visualisation, ISBN 978-3-319-24940-7;  DOI 10.1007/978-3-319-24942-1; http://www.springer.com/de/book/9783319249407.

Grecu Fl, Zaharia L., Ioana-Toroimac G.-I., Armaș I. (2016), Floods and flash-floods related to river channel dynamics, In Radoane, M., Vespremeanu-Stroe, A. (Eds.), Landform Dynamics and Evolution in Romania, Springer Geography, ISBN 978-3-319-32589-7.

Osaci G., Armaş I. Lost Landscapes: In Search of Cartographic Evidence in Maria Boştenaru Dan and Cerasella Crăciun (Eds): Space and Time Visualisation, Springer Geography, pp 35-62. ISBN 978-3-319-24940-7;  DOI 10.1007/978-3-319-24942-1; http://www.springer.com/de/book/9783319249407  

Cursuri universitare

Armaş I. (2006), Teorie şi metodologie geografică, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti (276 p., 42 fig., 2 anexe) ISBN 973-725-545-3

Armaş I. (2006),  Risc şi vulnerabilitate. Metode de evaluare în geomorfologie, Ed. Univ. din Bucureşti (200 p., 54 fig., 12 anexe). (Referenţi: prof. univ. dr. doc. Gr. Posea, prof. univ. dr. I. Smeureanu, prof. univ. dr. M. Popa) ISBN 978-973-737-174-4

Armaş I. (2009), Geografie fizică (vol I): Pamantul in spatiul cosmic, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti (183 p., 52 fig.) ISBN 978-973-163-458-6, vol I: 978-973-163-459-3

Armaş I. (2011), Geografie fizică (vol II): Sistemul terestru, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti (sub tipar)

Armaş I., Damian R. (2001), Cartarea şi cartografierea elementelor de mediu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti  (175 p., 100 fig.) ISBN 973-45-0358-8.

Posea Gr., Armaş I.(1998), Geografie fizică. Terra – cămin al omenirii şi sistemul solar, Ed. Enciclopedică, Bucureşti (400 p., 101 fig., IV planşe) ISBN 973-45-0260-3

 Articole (ISI cu factor de impact) 

Armas I. (1996), Structural relief. The main feature of young orogenic units with a different rock stratification hardness, Doftana basin/ Romania. - Z. Geomorph.N.F., 40, Heft 2, Berlin-Stuttgart.

Armaş I. (2006), Earthquake risk perception in Bucharest, Romania, Risk Analysis, 26, 5: 1223-1234, DOI:10.1111/j.1539-6924.2006.00810.x.,  onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1539-6924.2006.00810.x/full

Armaş I. (2008), Social Vulnerability and Seismic Risk Perception. Case study: The Historic Center of The Bucharest Municipality / Romania, Natural Hazards, 47, 3: 397-410. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-008-9229-3

Armaş I., Avram E. (2008), Patterns and Trends in the Perception of the Seismic Risk. Case study: Bucharest Municipality / Romania, Natural Hazards, 44(1):147-161. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-007-9147-9

Armaş I., Avram E. (2009), Perception of flood risk in the Danube Delta / Romania, Natural Hazards 50: 269-287; DOI: 10.1007/s11069-008-9337-0. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-007-9147-9

Armas I. (2011), An analytic multicriteria hierarchical approach to assess landslide vulnerability. Case study: Cornu Village/Romania, Zeitschrift fur Geomorphologie 55/2:209-229. http://www.schweizerbart.de/resources/downloads/paper_previews/76078.pdf

Armas I. (2011), Weights of evidence method for landslide susceptibility mapping. Prahova Subcarpathians, Romania, Natural Hazards, 60, 3, 937-950. 10.1007/s11069-011-9879-4. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11069-011-9879-4

Armas I. (2012), Multi-criteria vulnerability analysis to earthquake hazard of Bucharest, Romania, Natural Hazard, 63, 2:1129-1158. DOI: 10.1007/s11069-012-0209-2. http://rd.springer.com/article/10.1007/s11069-012-0209-2

Armas I., Gogoase Nistoran D., Osaci-Costache G., Brasoveanu L. (2013), MORPHO-DYNAMIC EVOLUTION PATTERNS OF SUBCARPATHIAN PRAHOVA RIVER (ROMANIA), Catena, 100:83-99 DOI: 10.1016/j.catena.2012.07.007. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816212001488

Armas, I. and Gavris, A. (2013), Social vulnerability assessment using spatial multi-criteria analysis (SEVI model) and the Social Vulnerability Index (SoVI model) – a case study for Bucharest, Romania, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 13, 1481-1499, doi:10.5194/nhess-13-1481-2013, http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/1481/2013/nhess-13-1481-2013.html

Armas I. (2014), Diagnosis of landslide risk for individual buildings. Insights from Prahova Subcarpathians, ROMANIA, Environmental Geology, 71(11), pp 4637-4646, DOI: 10.1007/s12665-013-2854-5  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12665-013-2854-5

Armas I., Vartolomei Fl., Stroia Fl. (2014), Landslide susceptibility deterministic approach using geographical information systems: application to Breaza city, Romania, Natural Hazards, 70(2), pp. 995-1017 http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-013-0857-x

Armaş I., Ionescu, R si Posner (Nenciu) C. (2015). Flood risk perception along the Lower Danube River, Romania. Natural Hazards. 78(1):1-19, http://link.springer.com/article/10.1007/s11069-015-1939-8. Doi 10.1007/s11069-015-1938-8

Armaș I, Gheorghe M., Lendvai A.-M., Dumitru P.D., Badescu O., Calin Al. (2016), InSAR Validation Based on GNSS Measurements in Bucharest, International Journal of Remote Sensing 37(23):5565-5580 10.1080/01431161.2016.1244367

Armaș I, Ionescu R., Gavris Al., Toma-Danila D. (2016) Vulnerability hotspots in Bucharest, Romania, Applied Geography 77:49-63.

Armaş, I., Mendes D., Gheorghe M., Popa R.G., Popovici D. (2017) Long-term ground deformation patterns of Bucharest using multitemporal InSAR and multivariate dynamic analyses: a possible transpressional system?. Sci. Rep. 7, 43762; doi: 10.1038/srep43762.

Armaş, I. Cretu R.Z, Ionescu R. (2017) Self-efficacy, stress, and locus of control: the psychology of earthquake risk perception in Bucharest, Romania, International Journal of Disaster Risk Reduction. In press

Bostenaru Dan M., Armas I. (2015), Earthquake impact on settlements: the role of urban and structural morphology, Hazards Earth Syst. Sci., 15(10), 2283-2297, doi:10.5194/nhess-15-2283-2015 http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/15/2283/2015/nhess-15-2283-2015.html

Fekete Al, Tzavella K, Armas I., Binner J., Garschagen M., Giupponi C. , Mojtahed V., Pettita M., Schneiderbauer St., Serre D., (2015). Critical Data Source; Tool or Even Infrastructure? Challenges of Geographic Information Systems and Remote Sensing for Disaster Risk Governance, ISPRS Int. J. Geo-Inf., 4(4), 1848-1869; doi:10.3390/ijgi4041848, http://www.mdpi.com/2220-9964/4/4/1848

Gogoase Nistoran D.E., Ionescu C.S., Brasoveanu L. Armaş I., Opris I., Costinas S. (2017), Modelling hydrodynamic changes induced by run-of-river hydropower plants along Prahova River (Romania), Journal of Energy Engineering. In press

Hanger S., Linnerooth-Bayer J., Lorant A., Surminski S., Armaş I., Nenciu C., Ionescu R. (2017) Insurance, public assistance and household flood risk reduction A comparative study of Austria, England and Romania, Risk Analysis. In press.

Toma-Danila D., Armas I (2016) Insights on the possible seismic damage of residential buildings in Bucharest, Romania, at neighborhood resolution, Bulletin of Earthquake Engineering 1-24. http://link.springer.com/article/10.1007/s10518-016-9997-1. 

 
Pagină actualizată la 03 Martie 2017.