Bioanaliză

 

Cursul introduce noțiuni și tehnici specifice bioanalizei și aplică cunostințele de chimie analitică, dobândite anterior, în practica bioanalizei moderne. Se prezintă principiile teoretice ale unor tehnici de bioanaliză discutându-se parametrii operaţionali definitorii, caracteristicile de performanţă, metodologii de lucru şi aplicaţii în laboratorul clinic, controlul calității produselor alimentare și a mediului înconjurător. Se tratează aspecte de manipulare și preparare a probelor biologice. Un capitol aparte se referă la construcția biosenzorilor și imunosenzorilor, instrumente moderne de analiză.

În urma audierii cursului studenţii vor dobândi cunoștințe care să le permită abordarea din punct de vedere teoretic și practic a diferitelor metode de bioanaliză, permițându-se accesul in domeniul farmaceutic, biomedical, laborator clinic, controlului calitatii produselor, industria de biosinteza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 28 Februarie 2011.