Prof.univ.dr. Doina Banciu  

 

             Prof.univ.dr. Doina Banciu

 

  • Şef de catedră, Departamentul Informatică Aplicată, Asistenţă Managerială şi Secretariat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti
  • Conducător de Doctorat în specialitatea ”Management”.

A absolvit Institutul Politehnic din Bucureşti (1972).  A obţinut titlul de doctor inginer în domeniul ”Ingineria sistemelor” la Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, Institutul Politehnic Bucureşti în 1989 cu teza ”Abordarea sistemică a automatizării proceselor de informare şi documentare la nivel naţional”.

Activitate profesională: Prin repartiţie guvernamentală a lucrat în Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – I.C.I. Bucureşti (1972 – 1981) şi a făcut parte din prima generaţie de cercetători ştiinţifici în informatică (1975). Din 2000 şi până în prezent lucrează în Institut. Cercetările au fost orientate către gestionarea volumelor mari de date şi asigurarea serviciilor on-line pentru cetăţeni. A introdus pentru prima dată în România conceptul de sistem integrat de informatizare a unei biblioteci. A condus primul proiect de informatizare a Bibliotecii Naţionale (1978 – 1990) şi al Bibliotecii Centrale Universitare – Bucureşti (1990 – 1993). În 1995 a condus primul proiect guvernamental privind reforma administraţiei centrale din România, finanţat din fondurile Uniunii Europene. La nivel naţional a condus programul „Societatea Informaţională” – INFOSOC (2001–2005), a participat la elaborarea Strategiei naţionale în domeniul CDI pentru perioada 2007 – 2013, a Strategiei Naţionale pentru Promovarea Noii Economii şi Implementarea Societăţii Informaţionale şi a Strategiei privind dezvoltarea GRID în România. În 2002 lansează primul proiect naţional de cercetare privind construirea şi managementul structurilor GRID şi creează primul consorţiu naţional Ro-GRID. A condus 15 proiecte de cercetare câştigate prin competiţie şi a participat ca membru în echipă în 7 proiecte. Este evaluator şi monitor pentru proiecte de cercetare naţionale. La nivel internaţional a condus, ca director de proiect din partea partenerului român, 14 proiecte de cercetare. A participat la definirea planului eEurope+ al Uniunii Europene. A participat ca expert european pentru evaluarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare în FP5-FP7; raportor pentru World Summit on the Information Society (2002); membru al grupului de lucru NAT ICT Directors on „Public procurement in support of ICT Research and Innovation” – Comisia Europeană  (2005 – 2006); membru în „WG on bridging Research, Innovation and Deployment to adress societal challenges” – Comisia Europeană (din 2009); membru în grupul de experţi ai Comisiei Europene „Risk Management in Public Technology Procurement” (2008); membru în grupul de lucru „Future Internet Forum of Member States Initiatives (FIF)” – Comisia Europeană (2009) şi în grupul de lucru „European Large Scale Actions (ELSA)” (2009).

Activitate didactică: A elaborat şi susţinut primele cursuri de informatizarea bibliotecilor şi modernizarea sistemelor info-documentare din 1990 şi până în prezent. A iniţiat şi conduce masteratul de „Managementul informaţiei şi al documentelor”- Universitatea din Bucureşti. A elaborat şi susţinut primele cursuri de eGuvernare (1995).

Publicaţii: A publicat 6 cărţi ca autor şi 9 cărţi ca şi co-autor, 45 studii şi comunicări şi 110 articole publicate în reviste din ţară şi în străinătate cotate ISI, a coordonat 8 volume şi a publicat 9 ghiduri şi îndrumare.

Activitatea în cadrul unor colective de redacţie ale unor reviste: Este membru în Colegiul de Redacţie al revistei „Studies in Informatics and Control” (din 2003 – ISI); membru în Colegiul de Redacţie al revistei „Revista Română de Informatică şi Automatică” (din 2003); membru în Colegiul de Redacţie al revistei „Noema” editată de Academia Română (din 2003); coordonator al colecţiei „Societatea Informaţională – Societatea Cunoaşterii” (din 2000); membru în Colegiul de Redacţie al revistei "Biblioteca" (din 1980); editor asociat la „Green Engineering Journal”, editată de Universitatea din Zagreb, Croaţia (din 2010). A recenzat numeroase articole în reviste din țară și din străinătate.

Premii, distincţii obţinute: Premiul DIGITAL – SUA pentru promovarea noilor tehnologii în sistemele de informare (1993); Diplomă de onoare “Professional and Business Woman”SUA  pentru promovarea tehnologiei informaţiei (2002); Diplomă de excelenţă  pentru managementul programelor de informatică – Fundaţia Universitară a Mării Negre (2003); Premiul „Grigore Moisil”, Academia de Studii Economice Bucureşti (2004); Premiul „Tudor Tănăsescu” al Academiei Române (în domeniul Ştiinţelor Tehnologice şi Informatice) pentru lucrarea Le gouvernment electronique (Concepts appliqués en Roumanie) (2007); Ordinul Naţional “Serviciul Credincios” în gradul de Cavaler – Preşedintele României pentru întreaga activitate ştiinţifică şi de cercetare, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în România (2003); Doctor Honoris Causa, distincţie acordată de Universitatea „Ovidius” Constanţa (2009); Doctor Honoris Causa, distincţie acordată de Universitatea din Piteşti (2010); Doctor Honoris Causa, distincţie acordată de către Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (2011).

Activitate managerială: Director, Direcția Dezvoltare Socială şi Reforma Administraţiei – Guvernul României (1994 – 1997); Director General I.C.I. Bucureşti (2001 – 2006); Director Ştiinţific I.C.I. Bucureşti (2006 – 2009); Director General I.C.I. Bucureşti (2009 – prezent); Preşedinte al Consiliului de Administraţie al I.C.I. Bucureşti (2001 – 2006 şi 2009 – prezent).

Stagii de specializare: Cursuri de specializare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării - Anglia, Franţa, Germania, SUA, Canada (1990 – 2000); CDG - Paris, Franţa - Reţele de comunicaţii (1992); International Visitor of the USIA (United States Information Agency) (1995); Project Management Institute (PMI) – Anglia, Instrumente şi tehnici de conducere proiecte (2005).

Afilieri: Membru în Consiliul Naţional al Bibliotecilor (din 2006); membru al Consiliului Ştiinţific al Bibliotecii Academiei (din 2003 – prezent). La nivel internaţional: membru în  „Joint High Level Committee” al UE/CEEC pentru Societatea Informaţională (2001 – 2003); membru în „COST Board” – Technical Committee Information Science Technology (TC - TIST) – Comisia Europeană  (din 2004 – prezent); membru în consiliul director al „Conseil d’orientation de l’INTIF – Institut Francophone des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Formation” (2003 – 2006); membru în „National ICT Directors Board” Uniunea Europeană (2003 – prezent); membru ADBS (L'association des professionnels de l'information et de la documentation) – Franţa (din 1995).

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Universitatea Bucuresti, Str. Edgar Quinet nr.5-7
Tel: 021.311.68.35
Email: centru.diginfo@gmail.com

membru al departamentului:
Asistență Managerială, Secretariat și Informatică Aplicată.

departament din:
Facultatea de Litere.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! CV Doina Banciu 2012

Resurse online

 
Pagină actualizată la 05 Iunie 2012.