INTEGRATREAT

 

Procedeu integrat pentru eliminarea azotaților și
pesticidelor organoclorurate din apele naturale
contaminate ca urmare a activităților agricole

REZUMAT

        Mai mult de 40% din apele subterane din zonele agricole ale Comunității Europene (inclusiv România) conțin azotați în concentrații ce depășesc valorile ghid. Pesticidele organoclorurate, poluanți toxici și persistenți, au fost puși în evidență alături de azotați în sursele de apă. Astfel, eliminarea azotaților și pesticidelor a devenit o arie de cercetare în plină dezvoltare. Alături de acțiunile impuse de Codul Bunelor Practici in Agricultură, tratarea apelor poate conduce la o remediere mai rapidă a resurselor de apă.

           Acest proiect are ca obiectiv principal dezvoltarea unei tehnologii integrate eficiente în eliminarea azotaților și pesticidelor din apele contaminate ca urmare a practicilor agricole, care să pemită protecția și remedierea resurselor naturale de apă. Se vor avea în vedere toate etapele necesare pentru dezvoltarea unor procese de tratare adecvate până la elaborarea modelului experimental al tehnologiei integrate de tratare a apei. Combinarea de tehnici inovative de tratare a apei va pemite reducerea impactului asupra mediului generat de două clase importante de poluanți. Până în prezent, eliminarea azotaților și a pesticidelor organoclorurate din ape a fost abordata separat, prin intermediul unor procese individuale. Proiectul propune o abordare integrată, putând fi aplicate procese combinate (reducere în fază lichidă, oxidarea catalitică avansată și de schimb ionic) atât pentru eliminarea azotaților cât și a pesticidelor organoclorurate. Noi catalizatori pe baza de metale nobile depuse pe alumină nanostructurată și rășini schimbătoare de ioni vor fi utilizați în acest scop. Tehnologia propusă va putea fi aplicată atât pentru tratarea apelor în scopul potabilizării cât și pentru remedierea resurselor de apă. Consorțiul multidisciplinar implicat este bine echilibrat, fiind format din experți în diverse tehnici de tratare și de analiză a apei, sinteză de materiale avansate și caracterizare complexă a materialelor, permițând astfel atingerea obiectivului global al proiectului. 

 


SCOP

       Dezvoltarea unei tehnologii integrate, eficiente si viabile din punct de vedere economic pentru  eliminarea azotatilor si pesticidelor organoclorurate din apele contaminate ca rezultat al activitatilor agricole, asigurand astfel protectia si remedierea resurselor naturale de apa. OBIECTIVE PRINCIPALE

  • demonstrarea eficientei procesului integrat de tratare in eliminarea azotatilor si pesticidelor organoclorurate din ape
  • mentinerea/reducerea concentratia ionilor azotat si amoniu in apa tratata sub 0,5 ppm si, respectiv 0,1 ppm
  • estimarea fezabilitatii utilizarii apei tratate drept sursa de apa potabila
  • proiectarea unei tehnologii integrate pentru tratarea apelor naturale care sa poate fi aplicata on-site

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Ianuarie 2017.