Standardizare si legislatie in chimia mediului

 

Dezvoltarea populaţiei, poluarea aerului şi apei, transformarea terenurilor împădurite în terenuri agricole, dezvoltarea urbană, industria şi dezvoltarea nedurabilă sunt câteva dintre cauzele problemelor de mediu cărora omenirea trebuie să le facă faţă în prezent.

Standardizarea şi legislaţia sunt două instrumente diferite care pot oferi, în unele cazuri, două opţiuni pentru rezolvarea problemelor de mediu. În acelaşi timp, pot fi procese complementare deoarece standardizarea poate sprijini activitatea legislativă.

Cursul oferă un cadru conceptual privind interacţiunea activităţilor economice şi mediul înconjurător, fiind util pentru stabilirea strategiilor utilizate în managementul mediului pentru diminuarea impactului activităţilor industriale.

 

 

 

 

 

 

 

 

foto coperta

 

 

 

 
Pagină actualizată la 17 Martie 2011.