Practica limbii spaniole I - Gramatică

PREZENTARE:

Seminarul practic de Practica limbii spaniole I se adresează studenţilor din anul I de la secţia de Limbi Moderne Aplicate. Este format din două module:

-          Comunicare (C)

-          Gramatică (G)

Modulul de Gramatică este un curs practic în cadrul căruia sunt prezentate succint elementele fundamentale ale gramaticii spaniole punându-se un mare accent pe exerciţii practice prin care se se fixeze aceste cunoştinţe.

 

 A. MANUAL

La ambele module se va lucra cu cu următorul manual:

Brânză, Mircea-Doru / Mianda Cioba (coords), Limba spaniolă I. Gramatică şi comunicare. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

 

B. EVALUARE

Nota la Practica limbii spaniole I reprezintă media aritmetică între notele obţinute la cele două module, astfel:

  • PLS1 = (C + G)/2

Nota la un modul reprezintă media ponderată între nótele obţinute la exemenele parţiale (p), cele finale (f) şi la examenul oral (o), astfel:

  • C = p * 20% + f * 40% + o *40%
  • G = p * 35% + f * 65%

Pentru a se putea calcula nota finală (PLS1) e nevoie ca f, o, C şi G să fie minim 5.

Examenele parţiale se susţin în săptămâna 7.

Examenele finale se susţin în ultima săptămână.

Examenul oral se stabileşte de comun acord în sesiune.

 

C. PREZENŢĂ

Pentru a putea susţine examenele finale şi examenul oral, studenţii trebuie să aibă o prezenţă de aproximativ 75% (10 cursuri din 14).

Participarea la examenele parţiale nu este condiţionată de numărul de prezenţe. De asemenea, absenţa de la examenul parţial nu împiedică participarea la restul cursurilor, nici participarea la exemenele finale (în măsura în care există numărul minim de prezenţe).

 

D. MODALITATE DE LUCRU

Acesta este un seminar practic, astfel încât activitatea individuală a studentului este extrem de importantă. Manualul este structurat pe unităţi de învăţare. Profesorul va indica în clasă unitatea pe care studenţii trebuie să o pregătească pe data viitoare iar studenţii vor parcurge materialul teoretic şi vor face exerciţiile aferente ca temă de casă. Pentru aceasta, profesorul le va pune la dispoziţie o cheie a exerciţiilor. În clasă, profesorul va relua conţinuturile mai dificil de înţeles şi va răspunde la întrebările studenţilor. Se vor verifica de asemenea exerciţiile mai dificile precum şi exerciţiile de retroversiune (pentru care nu există cheie).

 

E. RESTANŢE ŞI REEVALUARE

Studenţii au la dispoziţie trei sesiuni succesive pentru a obţine o notă de trecere la Practica Limbii Spaniole I, astfel:

1. Sesiune aferentă semestrului în care se desfăşoară seminarul (vezi secţiunea B)

2. Sesiunea de restanţe din septembrie. În această sesiune nu se mai susţin examenele parţiale. Astfel, nota va fi calculată în felul următor:

  • PLS1 = (C + G)/2
  • C = f * 60% + o *40%
  • G = f

3. Sesiunea aferentă semestrului în care studenţii de la aceeaşi secţie, cu un an mai mici, au acelaşi seminar. Modalitatea de calcul va fi identică cu cea de la punctul 2.

Notele de trecere se păstrează de la o sesiune la alta, astfel încât studenţii vor susţine în sesiunile de restanţe şi reexaminări doar probele la care nu au obţinut note de trecere.

 

F. CONTACT

Materialele necesare desfăşurării seminarului vor fi puse la dispoziţia studenţilor de către profesor prin intermediul paginii personale de pe site-ul Universităţii, la secţiunea aferentă seminarului. Tot acolo vor fi făcute şi diversele anunţuri de interes pentru seminar: http://www.old.unibuc.ro/prof/buzila_p/Practica_de_la_lengua_espaola_I.php)

Profesorul poate fi contactat la adresa: paul.buzila@lls.unibuc.ro

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 05 Octombrie 2017.