Geografia Regională a României - Carpați și Subcarpați, Anul III, Meteorologie și Hidrologie

Cursul își propune să explice mecanismele ce stau la baza dinamicii fenomenelor fizico-geografice, deomgrafice, sociale și economice specifice Carpaților și Subcarpaților.

Teme abordate la curs

 • Prezentarea generală a Carpațillor și a Subcarpaților României
 • Metode și criterii de delimitare regională în Carpați și Subcarpați
 • Geostructuri în Carpați și Subcarpați
 • Resursele subsolului - factor determinant în antropizarea spațiului carpatic
 • Particularități morfologice și morfometrice ale celor două regiuni
 • Clima - factor determinant în descifrarea mediului carpatic
 • Factori regionali și locali cu rol important in definirea tipurilor și subtipurilor de medii
 • Factorii care influențează distribuția și compoziția florei și faunei
 • Diversitatea învelișului de sol și cauzele degradării sale în Carpați și Subcarpați
 • Etape și caracteristici ale umanizării spațiului montan și submontan
 • Tipuri de inserții antropice în Carpați și Subcarpați
 • Factori de favorabilitate și de restrictivitate în dezvoltarea habitatului și a economiei montante în Carpați și Subcarpați

Teme abordate la seminar

 • Aplicabilitatea criteriilor de diferențiere a tipurilor de decupaje regionale în Carpați și Subcarpați
 • Impactele defrișărilor și ale drumurilor forestiere asupra bilanțului hidrologic si stabilității terenurilor
 • Impactele microhidrocentralelor asupra sistemelor hidrografice din Carpați și Subcarpați
 • Procesele de versant - cauze și efecte
 • Impactul activităților agricole asupra peisajelor

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 29 Septembrie 2015.