Managementul ariilor protejate de interes comunitar, II, Evaluarea integrată a stării mediului

Cursul isi propune cunoașterea și înțelegerea conceptului de management al ariilor protejate în conservarea diversității biologice, înțelegerea mecanismelor de administrare a ariilor protejate și a regulilor ce le guvernează, înțelegerea impactului activităților antropice asupra mediului ariilor protejate de interes comunitar, interpretarea unor indicatori calitativi și cantitativi care definesc diferite categorii de arii protejate, explicarea și interpretarea vulnerabilității ariilor protejate față de expansiunea antropic, dar și deprinderea metodelor de realizare a managementului în ariile protejate.

Teme abordate la curs și seminar

 • Evoluția diacronică a ariilor protejate din România
 • Obiective și principii utilizabile în managementul ariilor protejate
 • Proiectarea ariilor protejate
 • Inventarierea resurselor abiotice, biiotice și/sau culturale din ariile protejate
 • Evaluarea vulnerabilității la degradare a ariilor protejate
 • Zonarea internă a ariilor protejate
 • Managementul activităților științifice, educaționale și umane din ariile protejate
 • Planurile de management
 • Particularități ale managementului în situri Natura 2000
 • Identificarea obiectivelor operaționale ale ariilor protejate
 • Dimensionarea actvităților antropice în ariile protejate
 • Relația proiecte de dezvoltare - arii protejate
 • Promovarea imaginii ariilor protejate și evaluarea eficienței activităților de management în ariile protejate

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Septembrie 2015.