Marketing şi comunicare în probleme de mediu, II, Evaluarea integrată a stării mediului 

Cursul își propune înțelegerea de către studenți a conceptului de marketing în domeniul mediului dar și a importanței acestuia pentru dezvoltarea unor proiecte/afaceri responsabile, înțelegerea mecanismelor corecte de marketing, a celor de comunicare la nivel local, regional și global, interpretarea argumentată a necesității comunicării problemelor de mediu, aplicarea unor strategii corecte și coerente de marketing în acest domeniu.

Teme abordate la curs

  • Principiile comunicării de mediu
  • Standarde internaționale în comunicarea problemelor de mediu
  • Politici și strategii de comunicare și marketing în domeniul mediului
  • Activități și instrumente de marketing utilizate în comunicarea de mediu

Teme abordate la seminar

  • Identificare unor strategii de marketing prezentate în proiecte de mediu
  • Identificare unor instrumente de comunicare în proiecte de mediu
  • Cunoașterea metodologiei de realizare a proiectelro de marketing și comunicare

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Septembrie 2015.