Romanita Alexandra Constantinescu Pagina Principala

 

Lista de Publicaţii

 

Dr. phil. Romaniţa-Alexandra Constantinescu

 

LucrĂri de Teoria Literaturii                    (Naratologie, PoeticĂ, EsteticĂ, Teorie COMParatĂ)

 

  1. VOLUME ŞTIINŢIFICE INDIVIDUALE

 

 

2009    Paşi pe granita. Studii despre imaginarul românesc al frontierei, Polirom, Iaşi, 2009, 312

p. ISBN 978-973-46-1360-1.

http://www.polirom.ro/catalog/carte/pasi-pe-granita-studii-despre-imaginarul-romanesc-al-frontiere-3443/detalii.html

 

nominalizată la premiile de debut ale Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2009

 

premiul Asociației de Literatură Generală și Comparată din România acordat pentru “cea mai bună carte de literatură comparată publicată în anul 2009”

 

1998    Selbstvermöglichungsstrategien des Erzählers im modernen Roman. Von ästhetischer

Selbstaufsplitterung bis zur ethischen Selbstsetzung über mehrfache Rollendistanzen im

Erzählen. Robert Musil, Max Frisch, Martin Walser, Alfred Andersch (titlul în româneşte:

Strategii autojustificative ale naratorului în romanul modern. De la difuziunea estetică a

identităţii până la alegerea etică de sine trecând prin numeroase distanţe de rol în actul

povestirii. Robert Musil, Max Frisch, Martin Walser, Alfred Andersch), Editura Peter Lang.

Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, Berlin, Berna, New York, Paris, Viena, 1998, 302 p., lucrare de doctorat.

 

 

  1. VOLUME ŞTIINŢIICE COORDONATE

 

2010    Gedächtnis der Literatur. Erinnerungskulturen in den südosteuropäischen Ländern nach 1989, coodornatori: Edda Binder-Iijima, Romanița Constantinescu, Edgar Radtke, Olivia Spiridon, Pop Verlag (Col. Universitas), Ludwigsburg, 2010, 536 p.; ISBN: 978-3-86356-001-0.

 

2009    Im kalten Schatten der Erinnerung. Eine Anthologie zeitgenössischer Prosa aus Rumänien.  (EPIK- Sammlung), colaborează Edda Binder-Iijima şi Antonio Staude, antologie bilingvă comentată, cu o introducere „Die nicht heilen wollende Vergangenheit”, p. 5-12, Pop Verlag, Ludwigsburg, 2009, 332 p.; ISBN: 978-3-937139-76-0.

http://www.pop-verlag.com/978-3-937139-76-0.htm

 

 

2008    Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Polirom, Iaşi, 2008, 352 p. cu un studiu introductiv  „Border studies – expansiunea unui câmp interdisciplinar”, p. 7-22; volum apărut cu sprijinul A.N.C.S. – UEFISCU, ISBN 978-973-46-1234-5

http://www.polirom.ro/catalog/carte/identitate-de-frontiera-in-europa-largita-3153/

 

 

 

  1. LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN VOLUME COLECTIVE

"The Picturesque Image of the Turk in Romanian Culture" în Murat Belge,
Jale Parla (eds), Balkan Literatures in the Era of Nationalism, Istanbul Bilgi University Press, 2009, p. 383-398. 

„Die Freiheit des Lesens bei Wolfgang Iser” în  George Guţu, Doina Sandu (Hrsg.): Interkulturelle Grenzgänge. Akten der Wissenschaftlichen Tagung des Bukarester Instituts für Germanistik zum 100. Gründungstag. Bukarest, 5.-6. November 2005, Editura Universităţii din Bucureşti (Verlag der Universität Bukarest), Bukarest 2007, p. 115-138.

„Identitatea culturală europeană în viziunea lui Hans Joas” în Adela Rogojinaru (coord.), Comunicare, relaţii publice, globalizare, Tritonic, Bucureşti, 2007, p.139-143.

„Tudor Vianu despre o teorie a receptării estetice” în Explorari în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti, coordonator Mircea Martin, editie ingrijită de Laura Albulescu, Art Grup Editorial, Bucureşti, 2006, p. 71-80.

 

„Europolis – Terminus Paradis. La répréhension du mythe“, în (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity, volum alcătuit de Monica Spiridon, Ararat, Bucureşti, 2002, p. 155-170.

 

„Der venezianische Spiegel”, în Von der ars intelligendi zur ars applicandi, volum alcătuit de Dirk Winkelmann şi Alexander Wittwer, Editura Iudicium, München, 2002, p. 119-139.

 

“Avatarurile ideii de rol” în Liviu Papadima, Mircea Vasilescu (coord.), Cercetarea literară azi. Studii dedicate profesorului Paul Cornea, Iaşi, 2000, p. 304-326.

 

 

  1. STUDII ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE

 

„Investissmements imaginaires roumains en Quadrilatère: La ville de Balchik” in „Caietele Echinox”, Les cultures des Balkans, Efstratia Oktapoda (Hrsg.), I/2010, Cluj: Centre de Recherches sur l'Imaginaire, p. 68-82.

 

"Das pittoreske Bessarabien. Die Identität der östlichen Provinz im Rumänischen
Königreich nach 1918 definieren" în Helix. Heidelberger Beiträge zur romanischen
Literaturwissenschaft
, Bd 1 (2009), p. 1-25, http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/ojs/index.php/helix/article/viewFile/468/pdf_8

 

 

„Modernität als parádosis” în Alois Wierlacher, Kurt Friedrich BOHRER, Ludwig EICHINGER, Konrad EHLICH, Andreas KELLETAT, Hans Jürgen KRUMM, Willi MICHEL, Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache. Intercultural German Studies 2002, Band 28: Übertragungen zwischen den Disziplinen und den Theoriekulturen, Iudicium, München, 2002, p. 343-377, publicaţie indexată în baza internaţională de date WISO-WAO (World Affairs Online/Internationale Beziehungen und Länderkunde), http://www.genios.de/download/wao.pdf).

 

 

  1. ALTE STUDII ÎN PUBLICAŢII DE SPECIALITATE ŞI CULTURALE

 

„Akte des Fingierens – Akte des Bezeugens: die Erinnerung an den Kommunismus 20 Jahre danach”, în „Matrix. Zeitschrift für Literatur und Kunst“, nr. 4/2009, p. 76-82.

 

„Der fruchtbare Augenblick. Eine medientheoretische Untersuchung”, în „Acta Iassyensia Comparationis”, 4/2006, nr. Puterea/Power/Le Pouvoir, Editura Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi, p. 67-75.

 

„Despre cunoaşterea şi recunoaşterea simţurilor secundare” în „Observatorul cultural”, nr. 72/ 3-9 august 2006.

 

„Eşti ceea ce scrii”, în „Observatorul cultural”, Supliment nr.77/ 17-23 august 2006.

 

„Lizeuza – identitate în lectură”, în „Observatorul cultural” ” nr. 176/ 8 iulie-14 iulie 2003.

 

„Sur le comportement dramatique chez Musil et Nietzsche” în „Transylvanian Review/Revue de Transylvanie”, volume XI, No. 3, Autumn, 2002, ed. Center for Transylvanian Studies, Romanian Cultural Foundation, p. 75-86.

 

„Grănicer peste graniţă. Despre permeabilitatea şi impermeabilitatea hotarelor” în „Caietele Echinox” – „Postcolonialism & Postcomunism”, editate de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul de Cercetare a Imaginarului, Fundaţia Culturală Echinox şi Asociaţia Română de Literatură Comparată, Editura Dacia, Cluj, 2001, volumul I,  p. 224-232.

 

   “Idila industrială, specie de tranziţie”, în “Secolul XX, Goethe”, Bucureşti, 1999, p. 84-95.

 

„Against Contemporary Relativism“, în „Literary Research/Recherche Littèraire“, 29/ 1998, revistă a Asociaţiei Internaţionale de Literatură Comparată, publicată de University of Western Ontario, Canada, 1998, p. 60-62.

 

„Canon Changed and Tradition Restituted: The Theory of Roles – An Example”, în „Euresis. Cahiers roumains d’ études littéraires“ – „Changement de canon culturel chez nous et ailleurs“ 1997-1998, p. 138-153.

 

„Anschauungsformen des Rollenspieles und kategoriale Differenzierung in den frühromantischen Ansätzen”, în „Synthesis. Modèles. Structures. Fonctions“, editată de Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” şi Comitetul Naţional Român de Literatură Comparată, Editura Academiei Române, XXIV 1997, p. 57-69.

 

“Două identităţi picareşti: H. J. Ch. von Grimmelshausen şi al său Simplicissimus Teutsch” în „Arc”, I.2/1997, p.168-178.

 

"Transferul de teorie: importuri şi exporturi dificile. Observaţii despre relativitatea

culturilor teoretice“, în "ARC", 19-20/1996, p. 132-140.

 

"Robert Musil şi utopia sfârşitului", un studiu despre Omul fără însuţiri cu prilejul

publicării pentru prima oară în limba română a fragmentelor postume ale romanului, în

"România literară", 2/ 1996, S. 16-17.

 

"Robert Musil şi sfârşitul modernităţii", un studiu despre Omul fără însuşiri (Der Mann ohne Eigenschaften) cu prilejul primei traduceri integrale în româneşte a romanului lui Robert Musil, în "România literară", 18/ 1995, p. 20-21.

 

 

"La dissidence - ses risques et sa philosophie", în "Euresis. Cahiers roumains d' études littéraires", 1-2/ 1993: "Exil et littérature. Écrivains roumains d' expression française", Editura Univers, Bucureşti, p. 193-196.

 

"Experiment de investigare a criteriilor de literaturitate, o lucrare colectivă a Grupului de

         Poetică Experimentală de pe lângă Universitatea din Bucureşti, autori: Rodica Zafiu, Liviu

Papadima, Romaniţa Constantinescu, Andreea Deciu şi Mihai Giurgea apărută în "Analele

Universităţii Bucureşti", XL/ 1991, p. 57-68.

 

LucrĂri didactice

 

Dicţionar de critică literară în colaborare cu Magda Andronic, Pavel Baimuşe ş.a, alcătuit de Iustina Itu şi Mircea Itu, Editura Orientul Latin, Braşov, 1995, p. 43-47, 67-72, 250-252, 315-320.

 

Traducătoare din limba germană în limba română şi coordonatoare de traducere pentru volumul Copilăria în trecut - Childhood in the Past de Milan Ristovic şi Dubravka Stojanovic, Material suplimentar pentru cadrele didactice, obiective şi exerciţii pentru activitatea de predare-învăţare, alcătuit de Daniela Grabe, traducerea: Romaniţa Constantinescu, Carmen Cobliş, Maria Irod, Suzana Stănescu, editat de Center for the Study of Balkan Societies and Cultures şi Universitatea din Graz, apărut cu sprijinul KulturKontakt Austria, Graz/ Sofia 2001.

 

Coautor pentru Antologia Teoria literaturii. Orientări în teoria şi critica literară contemporană, autori Catedra de Teoria Literaturii EUB, 2005, redactare a prezentărilor pentru Hugo Friedrich, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss (p. 555, 558-560) cu o traducere din W. Iser (împreună cu Irina Cristescu) „Concepte privind cititorul şi conceptul de cititor implicit”, p. 93-104.

 

Alte LucrĂri                     

 

Coord. pentru volumul Paupera (fabula rasa). Seminar de scriere colectivă, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, 175 p.

 

TRADUCERI de specialitate (teoria literaturii)

 

 

Wolfgang Iser, Actul lecturii, 486 p., Editura Paralela 45, Piteşti, Bucureşti, 2006, cu un studiu introductiv intitulat „Libertatea lecturii” p. 5-32 şi note.

 

 

Recenzii, articole, comentarii

 

 

Peste 80 de recenzii, comentarii, articole şi interviuri în caietele „Euresis”, revista "România literară", în revistele “Dilema”, “Vineri”, “Arc”, “Cuvântul” etc.

 

„Vom Erkennen und Anerkennen der Sekundärsinne“ (Mădălina Diaconu), în „Euresis. Cahiers roumains d'études littéraires et culturelles”, No. 3-4 Automne-Hiver 2006 „Du corps”, Institutul Cultural Român, Bucureşti, p. 353-357.

 

„Veronica sunt eu” (Salvador Dali), în „Cuvântul” nr. 3-4/ martie-aprilie 2004.

 

„Insignia Poetarum” (Şerban Foarţă), în „Cuvântul” nr. 7/ iulie 2004.

 

„Ars memoriae, ars combinatoria”(M. Pavic, M. Bulatovic), în „Cuvântul” nr. 5/ mai 2004.

 

„Hedonism est-european” (G. Musial, P. Huelle), în „Cuvântul” nr. 6/ iunie 2004.

 

„Fenomenul Burroughs”, în „Cuvântul” nr. 8/ august 2004.

 

„Borges şi Borges – identitatea vocii” , în „Cuvântul” nr. 5/ mai 2005.

 

„Non conformism şi decenţă” (Haruki Murakami), în „Cuvântul” nr.9/ septembrie 2004.

 

"Noua măsură a fericirii", un studiu critic despre cartea lui Peter Handke Versuch über den

geglückten Tag. Ein Wintertagtraum, în "România literară", 42/ 1993, p. 21.

 

"Lada cu suveniruri", un eseu despre Jean Rouaud, în "România literară", 10/ 1994, p. 6.

 

"Expresionismul, o cultură anexată", în România literară 4/ 1992, p. 21.

 

"Supapa sau cum să te menţii la putere", o recenzie la traducerea în limba română a cărţii lui  Reiner Kunze Deckname "Lyrik", în "România literară", 23/ 1992, p. 20.

 

"Patetismul legendelor dantelate", eseu pe marginea Povestirilor despre Bunul Dumnezeu ale lui Rainer Maria Rilke, în "România literară", 37/ 1993, p. 7.

 

"Critica Occidentului", o recenzie a cărţii Adieu à la Différence de Claude Karnoouh, în "România literară", 17/ 1994, p. 6.

 

"De ce Pentesilea", Heinrich von Kleist, în "România literară", 4/ 1994, p.8.

 

"Vânătoarea de vrăjitoare", o recenzie a documentaţiei Worte als Gefahr und Gefährdung de Peter Motzan şi Stephan Sienerth despre viaţa culturală a minorităţii germane din România în anii ‘50 şi ‘60, în "România literară", 20/ 1994, p. 17.

 

"L' Exil comme expérience culturelle. Associations et institutions roumaines en Occident", în "Euresis. Cahiers roumains d' études littéraires", 1-2/ 1993: "Exil et littérature. Écrivains roumains d' expression française", Editura Univers, Bucureşti, p. 268-270.

 

"L' Avant-garde esteuropéene", recenzie la antologia de poezie avangardistă Auf der Karte Europas ein Fleck. Gedichte der osteuropäische Avangarde 1910-1930, hg. v. Manfred Peter Hain, Zürich, Amman Verlag, 1991, apărută în "Euresis. Cahiers roumains d' études littéraires", 1-2/ 1994: "L' Avant-Garde roumaine et son contexte européen", Editura Univers, Bucureşti, p. 247-251.

 

Numeroase articole publicate în suplimentul literar al revistei „Dilema“, „Vineri“ precum:

“Erezia iugofilă sau călătorului îi şade mai bine acasă“, un comentariu la cartea lui Peter

Handke: Eine winterliche Reise…, în “Vineri/ Dilema”, VI/ 258, p. 8 sau „Ionesco şi

Brecht“ în „Vineri“ II/6, p. 14.

 

iNdexări baze de date  internaţionale

 

A.

 

Constantinescu, Romanita: „Anschauungsformen des Rollenspieles und kategoriale

Differenzierung in den frühromantischen Ansätzen“ în: Synthesis. Bulletin du comité national roumain de littérature comparée et de l'institut d'histoire et de théorie littéraire „G. Calinescu”

de l'Académie Roumaine. Bucharest, Romania 1997, H. 24, p. 57-67. şi

şi

Constantinescu, Romanita: Selbstvermöglichungsstrategien des Erzählers im modernen Roman: Von ästhetischer Selbstaufsplitterung bis zu ethischer Selbstsetzung über mehrfache Rollendistanzen im Erzählen. Robert Musil, Max Frisch, Martin Walser, Alfred Andersch. Frankfurt a. M., Berlin u. a. 1998 (Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 1700) (zugl. Diss., Universität Freiburg,1997)

 

apar indexate în  Internationale Novalis-Bibliographie (INB 1791-2003), bibliografie selectivă, critică, editată de Forschungsstätte für Frühromantik und Novalis-Museum Schloss Oberwiederstedt, Internationale Novalis-Gesellschaft, coord. Prof. Dr. Herbert Uerlings (Universitatea din Trier, Preşedinte al Societăţii Internaţionale Novalis): B. Darstellungen 9. „Sonstige Darstellungen mit Bezug auf Novalis“ v. şi

http://www.novalis-museum.de/9_sonstige_darstellungen_mit_bezug_auf_novalis_a_-_f_.html.

 

B.

 

Constantinescu, Romanita: Selbstvermöglichungsstrategien des Erzählers im modernen Roman: Von ästhetischer Selbstaufsplitterung bis zu ethischer Selbstsetzung über mehrfache Rollendistanzen im Erzählen. Robert Musil, Max Frisch, Martin Walser, Alfred Andersch. Frankfurt a. M., Berlin u. a. 1998,S. 253–287 (Deutsche Sprache und Literatur, Bd. 1700) (zugl. Diss., Universität Freiburg,1997)

 

apare indexată în

 

Bibliographie der Sekundärliteratur zum Werk von Alfred Andersch, autor Daniela Unterwieser, Diogenes Verlag, Zürich, 2005 (ediţii succesive 2006 şi 2007), în capitolul „Bibliografia critică“ a operei lui Alfred Andersch, „Forschungsliteratur“, p. 55.

 

 

  1. C.       „Idila industrială, specie de tranziţie“ (în Goethe. Secolul 20), 1999, p. 84-94,

apare indexat în

Weimarer Goethe-Bibliographie online (WGB) Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Weimarer Goethe-Bibliographie online ist eine internationale Personalbibliographie zu Johann Wolfgang von Goethes Leben, Werk und Wirkung. Sie wird an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar erstellt.

 

 

citări, Recenzii, bibiliografii

 

 “Supapa sau cum să te menţii la putere” (despre Rainer Kunze), în: „România Literară”, 23, 12.-19. Aug. 1992, S. 20.

„Vânătoare de vrăjitoare” In: „RL”, 20, 25.-31. Mai 1994, S. 20.

Împreună cu Andreea Deciu: „Hans Robert Jauß la Bucureşti”. In: „RL”, 19, 27. Mai – 3. Juni 1992, S. 21.

citate şi comentate de George Guţu în „Zu einigen Aspekten der rumänisch-deutschen Literaturbeziehungen”, comunicare susţinută pentru LITERATURFORUM OST-WEST: DEUTSCH-RUMÄNISCHE LITERATURBEZIEHUNGEN, Düsseldorf, 4-6 noiembrie 1998, publicată în: ZGR, 1-2 (15-16) / 1999, Bucureşti, Paideia 1999, pp. 199-225 .

“Lada cu suveniruri", un eseu despre Jean Rouaud, în „România literară”, 10/ 1994, p. 6.

                        indicată la bibliografie universitară de www..jean-rouaud.com

recenzie a lucrării: Lucian Blaga. Ecce tempus. Poezie politică. – Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale, 1992, în: România literară. – 25, nr. 17, 13-20 mai 1992. – p. 10

indicată în bibliografia Lucian Blaga, autor Bogdan Damian, Biblioteca Metropolitană Bucureşti, http://www.bmms.ro/continut/doc/Bibliografie_LUCIAN_BLAGA.doc, p. 112.

 

"Selbstvermöglichungsstrategien des Erzählers im modernen Roman.Von ästhetischer Selbstaufsplitterung bis zu ethischer Selbstsetzung über mehrfache Rollendistanzen im Erzählen. Robert Musil - Max Frisch - Martin Walser - Alfred Andersch". Peter Lang, 1998. 302 p.

 

citată şi comentată (cronică de carte) de George Guţu în: ZGR, 1-2 (17-18), 2000, p. 403-404.

 

citată şi comentată (cronică de carte) de Jürgen Daibler în studiul „Individualpsychologie, Diagnose und literarische Therapie: Zum Symptom der Schreibhemmung bei Robert Musil“, publicat în „Musil Forum. Studien zur Literatur der klassischen Moderne“, vol. 27/ 2001-2002, de Gruyter 2003, Matthias Luserke Jaqui şi Rosmarie Zeller (coord.), pp. 210-242. 

 

citată şi comentată de Jochen Neubauer în „Mit Sisyphos auf Asienreise Rollenreflexion und Fremdwahrnehmung in Günter Grass’Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben aus“, Freiburger Dokumentenserver, Universitätsbibliothek Freiburg http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/1841/pdf/grass_kopfgeburten.pdf

citată şi comentată de Marion Mussil în lucrarea Illusionsstörungen in Max Frischs: «Homo fabe»r, «Stiller» und «Mein Name sei Gantenbein», Viena, 2008

http://othes.univie.ac.at/1682/1/2008-10-14_9840106.pdf

indicată ca bibliografie pe http://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Andersch (pe site-ul în germană şi în engleză).

„Grănicer peste graniţă. Despre permeabilitatea şi impermeabilitatea hotarelor”, comunicare ALGCR, publicată în „Caietele Echinox” – „Postcolonialism & Postcomunism”, editate de Universitatea „Babeş-Bolyai”, Centrul de Cercetare a Imaginarului, Fundaţia Culturală Echinox şi Asociaţia Română de Literatură Comparată, Editura Dacia, Cluj, 2001, volumul I,  p. 224-232

citată în „Bulletin de liaison des centres de Recherches sur l'Imaginaire, Association pour la recherche sur l'image”, no 18/2002, Dijon.

traducerea Wolfgang Iser: Actul Lecturii. O teorie a efectului estetic, traducere şi prefaţa de Romaniţa Constantinescu Editura Paralela 45, Colectia „Studii“, Piteşti, 2006, 468 p.

comentată de Dana Pîrvan-Jenaru în „Caracterul de survenire al textului fictional”, în „Observatorul cultural”, nr. 366-367/5 aprilei 2007-18 aprilie 2007.

 

„Tudor Vianu despre o teorie a receptării estetice” în Explorari în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti, coordonator Mircea Martin, editie ingrijită de Laura Albulescu, Art Grup Editorial, Bucureşti, 2006, p. 71-80

 

comentată de Igor Mocanu, „Teoria literaturii de la noi merge apăsat” în „Observator cultural”, nr. 394/18 octombrie 2007-24 octombrie 2007.

 

Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate, Polirom, Iaşi, 2008

comentată de Alexandru OFRIM, martie 2009, în Dilemateca

comentată de Ciprian Prundeanu „La graniţă: o călătorie de plăcere şi explorare”, în „Orizont” XXII/2, 26 februarie 2010, p. 24

http://www.revistaorizont.ro/arhiva/februarie2010.pdf

 

Paşi pe granita. Studii despre imaginarul românesc al frontierei, Polirom, Iaşi, 2009

comentată în „Noua literatură” nr. 28/2009.

 

comentată de Paul Cernat, „Pe frontierele României pitoreşti” în „Observator cultural”, nr.505/2009, p. 13

 http://www.observatorcultural.ro/Pe-frontierele-Romaniei-pitoresti*articleID_22935-articles_details.html

comentată de Gheorghe Mocuţa „La graniţă: o călătorie de plăcere şi explorare”, în „Orizont” XXII/2, 26 februarie 2010,  p. 24

http://www.revistaorizont.ro/arhiva/februarie2010.pdf

 

comentată de Gabriela Gheorghişor, „Primii paşi ai frontierologiei româneşti”, în „Ramuri” 05/2010

http://revistaramuri.ro/index.php?id=1121&editie=46&autor=de%20Gabriela%20Gheorghi%BAor

 

comentată de Daniela Petroșel, „Imaginarul românesc de frontieră (I și II)” în „Convorbiri literare”, Iași, aprilie și mai 2010

http://convorbiri-literare.dntis.ro/PETROSELapr10.html

http://convorbiri-literare.dntis.ro/PETROSELmai10.html

 

comentată de Dan Gulea, „Despărţirea de vechea critică”, 26 aprilie 2010 pe blogul literar

http://literaturcoaz.blogspot.com/2010/04/despartirea-de-vechea-critica.html

 

prezentare carte, revista „Arca”, Arad, 1-2-3/2010

http://www.revistaarca.ro/2010/1-2-3/13%20contact/contact%201-2-3_10.htm

 

nominalizată printre preferinţele criticilor în cadrul mai multor anchete privind producţia literară a anului 2010 de către I.B. Lefter, Bianca Burţa Cernat şi Paul Cernat în revista „Cultura” (ianuarie 2010); Gabriel Coşoveanu, Xenia Karo, Gheorghe Mocuţa în revista „Ramuri” (februarie 2010); Gabriel Coşoveanu, Răzvan Voncu în „România literară” (18/2010) şi printre preferinţele cititorilor în cadrul unui sondaj al site-ului http://www.agentiadecarte.ro/stop-cartea-mea.

 

http://revistaramuri.ro/index.php?id=1011&editie=43&autor, http://revistacultura.ro/blog/2010/01/cele-mai-bune-cele-mai-proaste-carti-din-2009-voteaza-15-critici-1/

http://www.romlit.ro/premiile_usr

 

Gedächtnis der Literatur. Erinnerungskulturen in den südosteuropäischen Ländern nach 1989, coodornatori: Edda Binder-Iijima, Romanița Constantinescu, Edgar Radtke, Olivia Spiridon, Pop Verlag (Col. Universitas), Ludwigsburg, 2010, 536 p.; ISBN: 978-3-86356-001-0.

 

Comentată de Rodica Binder, Deutsche Welle, „România la confluența memoriei cu literatura“,10.02.2011, http://www.deutsche-welle.com/dw/article/0,,14834807,00.html

 

 

 

 

 

 

Contact

 

Curriculum Vitae

Fisier de tip .doc ! CV

Cursuri

 

Resurse online

 
Pagină actualizată la 15 Martie 2011.