Picture of Petrica Cristea 
Dr.  P e t r i c a   C R I S T E A
Profesor de Electricitate & Magnetism,  Modelare  Dispozitive Nanometrice
Facultatea de Fizică
Departamentul de Electricitate & Magnetism, Corp Solid și Biofizică
Domenii: Știința Materialelor, Nanoelectronică, Combustibili nucleari

 

E l e c t r i c i t a t e   și   M a g n e t i s m
   
Students
Teaching students
 
M o d e l a r e  N u m e r i c ă

InterfataAlGaAs

Nanodevices
D i s p o z i t i v e  N a n o m e t r i c e
C o m b u s t i b i l i  N u c l e a r i

Nuclear fuels slide

 

 

Contact

Adresa: Universitatea din Bucuresti - Facultatea de Fizica, Departamentul de Electricitate&Magnetism, Corp-Solid si Biofizica
Fax: +4 021.457.44.18
Tel/Fax: +4 021.457.44.18
Email: pcristea@gmail.com
web: www.ad-astra.ro

membru al departamentului:
Electricitate, Corp Solid și Biofizică.

departament din:
Facultatea de Fizică.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! PCristea-CV
Pagină actualizată la 26 Februarie 2018.