Lingvistica comparata II

Vakbesschrijving, semester 1

Literatuur:

  •  Appel, René ş. a.: Inleiding. Algemene Taalwetenschap, Dordrecht 1992
  •  Artikelen

 

Tentaminering:

  • Tentamen (70%);
  • Opdrachten + participatie (30%)

 

De vereiste aanwezigheid is 80% (drie keer afwezig mag).

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Octombrie 2017.