Structura limbii II

Vakbeschrijving, semester 1

Dit college is opgedeeld in een werkcollege en een hoorcollege. Tijdens het hoorcollege zullen we ons met behulp van De regels van het Nederlands verdiepen in de grammaticaregels van het Nederlands met als doel om deze kennis te vergroten. Deze grammatica zullen we toepassen door gebruik te maken van het bijgeleverde werkboek.

In het hoorcollege maken we gebruik van Lezen las gelezen. Dit boek heeft niet alleen als doel om door middel van teksten de woordenschat te vergroten, maar heeft ook als doel om bepaalde leesstrategieën aan te leren: zo is het bijvoorbeeld niet altijd nodig om de betekenis van elk woord in de zin te kennen om de hele zin te begrijpen.

 

Literatuur:

  •  Florijn, A. F.; Lalleman, J. A.; Maureau, J. H.: De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen, Groningen 2004
  •  Bakker, I. de; Meijboom, M.; Smits, C. & Vink, S. Lezen las gelezen 1. Groningen, 2001.

 

Tentaminering:

  • Tentamen (70%): dit onderdeel moet met een voldoende afgesloten worden.
  • Leestoets (30%): dit onderdeel moet met een voldoende afgesloten worden.

 

De vereiste aanwezigheid is 80% (drie keer afwezig mag).

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Octombrie 2017.