Proteomică

 

Descrierea cursului 

Cursul de Proteomică se adreseaza studenților anului II de la următoarele programe de Master: Biochimie și Biologie Moleculară, Applied Biochemistry and Molecular Biology și Genetică Aplicata și Biotehnologii, din cadrul Facultății de Biologie, Universitatea București.

Cursul abordează următoarele aspecte:

(i) Introducere în proteomică (aminoacizi, peptide, proteine, proteom, extracția proteinelor);

(ii) Metode de separare a proteinelor (ultracentrifugarea, precipitarea, dializa, cromatografia, electroforeza);

(iii) Metode de cuantificare a proteinelor;

(iv) Metode de identificare a proteinelor (hidroliza completă a peptidelor și proteinelor, degradarea Edman, spectrometria de masă, analiza secvenței proteice, metode imunologice);

(v) Proteomica de interacție (metode genetice, bioinformatice, biochimice, optice);

(vi) Proteomica structurală (cristalografia cu raze X, RMN, 3D Cryo EM, modelare moleculară);

(vii) Modificările proteinelor (fosforilarea, glicozilarea, etc.);

(viii) Aplicații în proteomică (diagnosticarea maladiilor, obținerea medicamentelor, biotehnologii vegetale). 

 

Bibliografie 

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. Molecular Biology of the Cell (5th Edition). Taylor & Francis Ltd., 2007. ISBN: 978-0815341055.

Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biochemistry (7th Edition). WH Freeman, 2011. ISBN: 978-1429276351

Dinischiotu A, Costache M. Biochimie Generala (vol. I) - Proteine, Glucide, Lipide. Editura Ars Docendi, 2004. ISBN: 973-5581337.

Iordăchescu D. Biochimia Aminoacizilor și Proteinelor. Editura Universității București, 1995.

Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry (6th Edition). WH Freeman, 2013. ISBN: 978-1464109621.

Rehm H. Protein Biochemistry and Proteomics (4th Edition). Elsevier Inc., 2006. ISBN: 978-0120885459.

Rhodes G. Crystallography Made Crystal Clear (3rd Edition). Elsevier / Academic Press, 2006. ISBN: 978-0125870733.

Rosenberg IM. Protein analysis and purification: benchtop techniques (2nd Edition). Birkhäuser, 2004. ISBN: 978-0817643416.

Twyman RM. Principles of Proteomics. BIOS Scientific Publishers, 2004. ISBN: 978-1859962732.

Zăulet M, Costache M. Lucrări Practice de Biochimie și Biologie Moleculară (vol. I). Editura Universității București, 2011. 

 

Informații suplimentare despre programele de Master "Biochimie și Biologie Moleculară" și "Applied Biochemistry and Molecular Biology":

http://www.bio.unibuc.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=86


Flag Counter

Instalat la 23.07.14

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Ianuarie 2017.