Mihai P. Dinca

Electronica - Manualul studentului

 

Vol. 1

vol. 1
Fisier de tip .pdf ! Prefata 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 1. Notiuni introductive 
 
A. Elemente de circuit, reale si ideale 
B. Intensitatea curentului 
C. Tensiunea electrica 
D. Legea lui Ohm; rezistoare 
E. Analiza circuitelor 
F. Masurarea intensitatilor de regim continuu 
G. Masurarea tensiunilor continue 
H. Masurarea curentilor si tensiunilor alternative (regim sinusoidal) 
I. Masurarea curentilor si tensiunilor alternative de forma oarecare 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 2. Surse de tensiune si surse de curent  
 
A.Sursa ideala de tensiune 
B.Reprezentarea Thevenin 
C. Sursa ideala de curent; reprezentarea Norton 
D. Rezistenta echivalenta 
E. Divizorul rezistiv 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 3. Diode semiconductoare  
 
A. Caracteristica statica a diodelor 
B. Date de catalog 
C. Metoda dreptei de sarcina 
D. Circuitul echivalent pentru variatii 
E. Verificarea experimentala a unei dependente exponentiale 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 4. Tranzistoare bipolare - caracteristici statice  
 
4.1. Conexiunea baza-comuna 
1.A. Structura, simboluri si mod de functionare 
1.B. Caracteristica de intrare 
1.C. Caracteristici de transfer 
1.D. Caracteristica de iesire 
1.E. Saturatia tranzistorului 
1.F. Depasirea dificultatilor conexiunii baza-comuna 
1.G. Surse de curent cu tranzistoare bipolare 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
4.2. Conexiunea emitor-comun 
2.A. Configuratia cu emitor comun 
2.B. Caracteristica de intrare 
2.C. Caracteristicile de transfer 
2.D. Caracteristica de iesire 
2.E. Saturatia tranzistorului 
2.F. Date de catalog 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 5. Redresarea si stabilizarea  
 
A. Structura unui alimentator electronic 
B. Redresorul monoalternanta 
C. Filtrul capacitiv 
D. Redresorul dubla alternanta 
E. Stabilizatorul de tensiune cu dioda Zener 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 6. Dispozitive cu rezistenta dinamica negativa 
 
6.1. Comportare generala 
1.A. Evolutia punctului de functionare pe caracteristica 
1.B. Rezistenta dinamica negativa produce instabilitate 
Problema rezolvata 
Probleme propuse 
6.2. Tranzistorul unijonctiune 
2.A. Structura si simbol 
2.B. Cum apare rezistenta dinamica negativa 
2.C. Aplicatia tipica: oscilatorul de relaxare 
2.D. Cite jonctiuni are tranzistorul unijonctiune programabil 
2.E. Proiectarea unui oscilator de relaxare cu TUJ 
Problema rezolvata 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
6.3. Diacul, tiristorul si triacul 
3.A. Diacul 
3.B. Tiristorul 
3.C. Triacul 
3.D. Variatoare de putere 
3.E. Redresoare controlate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 7. Tranzistoare cu efect de cimp 
 
Prezentare generala 
7.1. Tranzistoare metal-oxid-semiconductor (MOSFET) 
1.A. Simboluri si mod de functionare 
1.B. Caracteristica de transfer 
1.C. Caracteristici de iesire 
1.D. Aplicatie: comutatorul analogic 
Probleme rezolvate 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
7.2. Tranzistoare cu poarta jonctiune (JFET) 
2.A. Simboluri si mod de functionare 
2.B. Caracteristici statice 
2.C. Surse de curent cu JFET 
2.D. Repetorul pe sursa 
2.E. Atenuatorul controlat 
Problema rezolvata 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Cap. 8. Efectul temperaturii asupra caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare 
 
A. Termistori 
B. Diode semiconductoare 
C. Tranzistoare bipolare 
D. Tranzistoare cu efect de cimp 
Problema rezolvata 
Probleme propuse 
Lucrare experimentala 
 
Fisier de tip .pdf ! Anexe 
 
Anexa 1. Rezistoare, valori nominale si marcare 
Anexa 2. Prezentarea grafica a rezultatelor 
Anexa 3. Programul Circuit Maker 
Anexa 4. Stabilizatoare de tensiune 
 
Fisier de tip .pdf ! Bibliografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Septembrie 2011.