Cursul prezintă literaturile din spaţiul slav prin abordarea unor prozatori reprezentativi, modernişti şi postmodernişti, din literaturile cehă, polonă, rusă, slovacă, ucraineană, bulgară şi sârbă.

Selecţia textelor care vor fi analizate se face după un criteriu tematic, evidenţiind interesul major al scriitorilor din această parte a Europei pentru marile probleme estetice şi sociale din secolul al XX-lea, cât şi permanenta autoraportare a scriitorilor studiaţi la tradiţie.

Se va avea în vedere caracterul funcţional, practic, aplicativ al procesului didactic, precum şi diversificarea strategiilor, a ofertelor şi a situaţiilor de învăţare, şi adaptarea acestora la grupul-ţintă. Metoda principală de abordare a textului literar va fi cea de „close reading” (lectură şi analiză aprofundată la nivel semantic, structural, lingvistic şi cultural). În plus, se vor organiza discuţii interactive şi dezbateri pe marginea textelor şi se vor solicita eseuri structurate cu caracter aplicat.

Cursul implică jocuri didactice şi strategii activ-participative.

Bibliografia se oferă la curs. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 12 Septembrie 2015.