Curs Multimedia

 

Statutul disciplinei: obligatorie

Nivelul de studii: licenţă; Anul de studii: 2

Semestrul: I; Curs și seminar: 2 + 2

Credite: 4


Obiectivele disciplinei:

- Cursul şi seminarul acestei discipline propun prezentarea componentelor multimedia digitale, modalităţile practice de lucru cu acestea, elemente de bază privind documentul multimedia de pe Internet. Studenţiilor li se vor transmite cunoştinţe privind digitizarea, prelucrarea şi salvarea componentelor multimedia cât şi cunoştinţe privind asamblarea, salvarea şi difuzarea unui document multimedia online. Studenţii vor avea la sfărşitul cursului competenţe legate de alegerea, folosirea şi crearea de caracteristici pentru componentele multimedia digitale, individuale, in functie de tipul de site.

- În cadrul cursului se prezintă tipuri de site-uri Web, caracteristicile lor, modalităţi de implementare, tehnicile de realizarea a lor, modele de layout şi design a paginilor Web. Studenţii vor avea la sfărşitul cursului competenţe legate de alegerea, folosirea, combinarea de componente pentru un document multimedia, alegerea şi implementarea a diferite tipuri de site-uri, parcurgerea etapelor de realizare a lor, alegerea obiectivelor, condiţiilor şi tehnologiilor de realizarea a site-urilor, alegerea metodelor de promovarea pe Web.

 


 

Evaluarea 

Evaluarea se face atat pe parcursul semestrului în cadrul seminarului – prin testarea abilităţilor practice de lucru, cât și la examen prin testarea cunoștințelor teoretice. Nota finală reprezintă media acestor evaluări.

Astfel, nota finală se obține din: 

- 50% nota din seminar care trebuie să fie minim 5. 

- 50% nota de examenul scris care trebuie să fie minim 5. 

Pentru promovarea examenului este necesar ca fiecare probă să fie notată cu cel puţin nota 5. 

Structura examenului scris este de tip semi-grilă  și este formată din 3 categorii de subiecte. Fiecare categorie de subiecte este notată cu câte 3 puncte. Primele 2 categorii de subiecte sunt grile cu 4 variantee răspuns, una corectă. A 3-a categorie de subiecte presupune prezentarea unei argumentări legate de folosirea și realizarea anumitor elemente multimedia sau site-uri Web din media și comunicare.

 


Bibliografie.

Notele de curs - obligatoriu. Sursele date pe parcursul cursului - obligatoriu.

Bibliografia este orientativă. Bibliografia propusă poate fi înlocuită sau completată cu orice alte surse ce acoperă tematica cursurilor prezentate.

Drulă, G. (2014). Media interactivă - aspecte de design și producție pentru web. București: Ed. Beck

Tipuri de site-uri şi documente Web

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition, Capitolul ”Types of Web Sites and Documents”. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/6-types-of-sites.html.

Structura hypertext/hypermedia

Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne.  Cap. 2.1 Structura hipertext / hipermedia, pp. 10 – 14.

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, 3rd Edition. Capitol: Site Structure. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/3-site-structure.html.

Hunt, B. (August 2012). Web Site Architecture Models, Scratch Site, Retrieved Octomber 23, 2010 from http://www.webdesignfromscratch.com/website-architecture/ia-models/

Layout, design Web, utilizabilitate

Burton, K. (2012, January). Web Design Trends 2012, Retrieved from http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/web-design-trends-2012.21055.html

Hunt, B. (2010). Current Style in Graphic Design for the Web, Scratch Site, september 2010, from  http://www.webdesignfromscratch.com/web-design/current-style/

Hunt, B. (2012). http://www.webdesignfromscratch.com/web-design/10-best-designed-web-sites/

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Capitolul: Sidebar: Universal Design Principles. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/2-universal-usability/3-universal-design.html   

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Capitolul: Presenting Information Architecture. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/3-information-architecture/4-presenting-information.html

Nielsen, Jakob. (2000). Designing Web Usability, New Riders Publishing,

Advertising Links, pp. 77 – 80;

Writing for Web, pp. 100 – 122,

Page Titles, Writing Headlines, pp. 123 – 125,

Images and Photographs, pp. 134 – 135,

Animation, pp. 143 – 148,

Video, pp.149 – 153,

Audio, pp. 154 – 155 

Pearrow, M. (2007). Web usability handbook, Boston, MA: Charles River Media,

Introduction to usability, p. 1-28
Human factors, p. 29-58
User-Centered Design (UCD), p. 59-90
Usability aware design, p. 91-116
Accessibility, p. 117-148
Understanding your users and goals, p. 149-174
Usability metrics, p. 175-192
Heuristic evaluation, p. 193-228
Usability testing, p. 229-258
Other tools and techniques, p. 259-286
Transforming data into change, p. 287-310

Sampson, Jared L. (June 04, 2010). Four Important Things to Remember When it Comes to Website Design, Web Design Library, Retrieved from  http://www.webdesign.org/web-design-basics/design-principles/four-important-things-to-remember-when-it-comes-to-website-design.17954.html

Textul pe Web

Loker, K. (September 2, 2012). ‘Text is a UI’: How Journalists Can Work Usability into Online Words’. Mediabistro.com. Accesat de la http://www.mediabistro.com/10000words/text-is-a-ui-usability-journalism-design_b15174

Garrand, T. (2006). Writing for multimedia and the Web - a practical guide to content development for interactive media, Amsterdam Boston Heidelberg: Elsevier,

Cap.2: Writing for Many Media (Text), pp. 23 – 32

Cap. 7: Defining and Achieving Goals for Informational Multimedia and web Sites, pp. 92 -107

Cap. 8: Informational Multimedia and Web Architecture (structura ht), pp. 109 – 113

Cap. 10: Writing for the Web (layout/design), pp.141-161

Componente multimedia: imagine, sunet, video

Imaginea pe Web

Anderson, A., Johnson, S. (2004). Adobe Photoshop CS, trad. de Radu Biris, Bucuresti: Teora.

Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne, Cap. 4. Elemente multimedia în paginile Web,

Imaginea bitmap si culoarea) pp 53 – 60.

Imaginea vectoriala pp.66-67.

Animatia pp.69- 75.

Freeman, M. (2002). The complete guide to digital photography, Thames and Hudson, London

Galer, M., Horvat, L. (2004). Digital imaging – essential skills; Ad Libri, Bucuresti, trad. de Dan Cristian Barboi; editor Florin Andreescu, (JUR),

            Caracteristici, pp. 2-16,

            Modificări asupra imaginii, pp. 53-68,

            Culoarea, pp. 72-80.

Gonzalez, R. C. & Woods, Richard E. (2008). Digital image processing, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education,

Digital Image Fundamentals, pp. 35-103
Intensity Transformations and Spatial Filtering, pp. 104-198
Filtering in the Frequency Domain, pp. 199-310
Image Restoration and Reconstruction, pp. 311-393
Color Image Processing, pp. 394-460
Wavelets and Multiresolution Processing, pp. 461-524
Image Compression, p. 525-626
Representation and Description, pp. 795-860

(2007), Site of the Joint Photographic Experts Group, JPEG, and Joint Bi-level Image experts Group, JBIG, Retrieved 7 november, 2010 from  http://www.jpeg.org/

White, David, Edited by Bronwyn Harris (14 October 2010), What is the Difference Between Vector and Bitmap Images?, wiseGEEK site, Retrieved 7 november 2010 from http://www.wisegeek.com/what-is-the-difference-between-vector-and-bitmap-images.htm

Sunetul pe Web şi podcasting

Digital Audio de la Sampling pp3-7 cu pagina in Print Preview.  Accesat de la http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/audio/advice/an-introduction-to-digital-audio  

Nipissing University, Introduction to podcasting. Accesat de la  http://www.nipissingu.ca/education/kenw/Introduction%20to%20Podcasting.pdf.     

Video pe Web

Bovik, Al, (ed.) (2005). Handbook of image and video processing, Amsterdam; Boston ; Heidelberg: Elsevier

Introduction - How to Create Streaming Video. Accesat de la http://www.mediacollege.com/video/streaming/overview.html
Formate de fisiere, accesat de la http://www.w3schools.com/html/html_media.asp

England, E., Finney, A. (2002). Managing Multimedia, Addison – Wesley,

            Audio: Digital basics, Choosing a codec, pp. 114 – 120, pp. 122 – 123,

            Video: Digitizing video for multimedia, Compression, pp. 148 – 154,

            Graphics: pp. 173 – 175

Tehnologii Web, SEO, marketing online 

Tehnologii Web (HTML, CSS)

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Capitolul Semantic Content Markup. Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/2-semantic-markup.html

Rohde, Michael. (2010). How to Build a Website: Develop a Project Outline, Accesat septembrie 2010, de la http://www.htmlgoodies.com/tutorials/getting_started/article.php/3862031

Sureau, Denis, RSS Tutorial, building and using a RSS feed, step by step, accesat de la http://www.xul.fr/en-xml-rss.html#overview

Stoney, deGeyter, SEO 101: Everything You Need to Know About SEO (But Were Afraid to Ask), accesat de la http://www.searchengineguide.com/stoney-degeyter/seo-101-everything-you-need-to-know-abou.php, part 1 – part 8. 

W3Schools – Online Web Tutorial, accesat de la  http://www.w3schools.com/

            HTML 5.0, CSS, JavaScript, RSS, DHTML

SEO, SEM

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Capitolul Search Engine Optimization.  Accesat de la http://webstyleguide.com/wsg3/5-site-structure/4-search-engine-optimization.html

(2010). The Complete Guide to Social Media From The Social Media Guys.  Pag 9, 10, 11, 12. Accesat de la http://rucreativebloggingfa13.files.wordpress.com/2013/09/completeguidetosocialmedia.pdf

UGC

OECD (2007). PARTICIPATIVE WEB: USER-CREATED CONTENT. Accesat de la http://www.oecd.org/sti/38393115.pdf

             Definition and Measurement - pp. 8-9 

          Types Of User-Created Content and Distribution Platforms - pp 15-20

 

Media Sharing

      Affilorama, Affiliate Marketing, training, software & support       http://www.affilorama.com/internet101/media-sharing

http://www.affilorama.com/internet101/other-social-media

http://www.affilorama.com/internet101/ecommerce

http://www.affilorama.com/internet101/sharing-on-the-web

http://www.affilorama.com/internet101/social-media

http://www.affilorama.com/internet101/what-is-a-blog

http://www.affilorama.com/internet101/social-networks

 

Realizarea site-urilor Web - etape

Drulă, G. (2002). Site-uri Web – metode şi tehnici de realizare, Ed. Semne.             Cap. 2.3  Etape pentru realizarea site-ului Web, pp. 18 – 25

Lynch, P.J., Horton, S. (2008). Web Style Guide, 3rd Edition. Chapter: The Site Development Process, Accesat la http://webstyleguide.com/wsg3/1-process/7-development-process.html.  

 

Pagină actualizată la 05 Ianuarie 2015.