Ioana Hermine Fierbinteanu 

 

 

 

 

Specialitatea /Cursuri ţinute:

  • fonetică, lexicologie, semantică
  • morfosintaxă, pragmatică, terminologie
  • curs practic (gramatică, traduceri literare şi de specialitate, comunicarea în afaceri).

 

Domenii de cercetare:

Lexicologie, pragmatică, lingvistică contrastivă, didactica limbii germane.

 

Unterrichtsfächer:

  • Phonetik, Lexikologie, Semantik,
  • Morphosyntax, Pragmatik, Terminologie,
  • Praktischer Kurs (Grammatik, Übersetzungen und Wirtschaftskommunikation).

 

Forschungsschwerpunkte:

Lexikologie, Pragmatik, kontrastive Linguistik, DaF-Didaktik

 

 

Cursuri de tip curricular:

    ● Ciclul de licenţă:

a. Cursuri: Introducere în fonetică; Probleme de lexicologie; Introducere în semantică; Lexicologie şi terminologie (secţia traducători interpreţi şi terminologi); Morfo-sintaxă (grupul nominal/grupul verbal); Pragmatică (analiză conversaţională).

b. Seminare: Lexicologie; Fonetică; Semantică; Morfo-sintaxă; Curs practic (traduceri literare germană-română/română-germană); Gramatică; SCO (strategii comunicaţionale orale); Comunicarea în afaceri/argumentare; Terminologie; Germană ca limbă străină (Facultatea de Drept cursuri de zi şi ID).

● Ciclul de masterat:

- Masteratul CLOE - Cultura si limbajul organizatiilor europene  (din 2009): Cursuri atelier (traduceri economice/juridice din română în germană şi din germană în română.

- Strategii comunicaţionale interculturale în regiunea plurietnică EUROPA (2008): Varietăţi diastratice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 08 Octombrie 2017.