Proiect de cercetare PCCA 56/2014

Biogeneratori de energie: Proiectare de noi electrocatalizatori pentru PEMFC (celule de combustie) pe baza de bioetanol cu aplicatii pentru echipamente portabile

(ERGBIOGEN)

Incheiat în cadrul Program PARTENERIATE, Subprogram  Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă, Tip 2

DIRECTIA DE CERCETARE: 2. ENERGIE; Subdomeniul 2.1 Sisteme si tehnologii energetice durabile, securitatea energetica; Aria tematica 2.1.4  promovarea tehnologiilor energetice curate, a masurilor de protectie a mediului si a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera

Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului suprior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii

Director proiect: Dr. Mihaela Florea

REZUMAT

Provocarile stiintifice si tehnice pe care le implica tehnologia celulelor de combustie sunt reducerea costurilor si cresterea durabilitatii materialelor si a componentelor. Provocarile sunt substantiale si necesita descoperiri stiintifice si evolutii tehnologice semnificative impreuna cu un angajament social continuu. Prin urmare, parteneriatul nostru propune sa deruleze un program de cercetare cu o durata de doi ani cu scopul de a dezvolta un sistem unic generator de energie bazat pe celule de combustie utilizate in dispozitive portabile. Celulele de combustie se vor alimenta direct cu bioetanol si vor functiona in domeniul de putere electrica 0.001-100 W.

Dezvoltarea unui electrocatalizator adecvat pentru a obtine activitate ridicata, stabilitate buna si selectivitate ridicata pentru oxidarea anodica a bioetanolului intr-o sursa de putere pe baza de micro-celula de combustie, va reprezenta principalul rezultat al proiectului. In mod surprinzator, in literatura lipsesc datele cu privire la efectul metalelor nenobile asupra activitatii materialelor electrocatalitice. Proiectul are ca tinta umplerea acestui gol, prin furnizarea unui catalizator cu cost redus si cantitate scazuta de metal pentru a fi utilizat ca anod in celula de combustie, aspect care face proiectul ERGBIOGEN nou  si original.

In mod evident, proiectul necesita asocierea stransa si colaborarea dintre experti in domeniile materialelor, catalizei, electrochimiei si ingineriei. Acest lucru este indeplinit prin alegerea consortiului si, prin urmare, acest proiect prezinta un consortiu colaborativ din patru echipe de cercetare de top din Romania cu expertiza complementara.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Octombrie 2017.