Obiectivele proiectului

 

Proiectul ERGBIOGEN va fi centrat pe cercetarea si dezvoltarea unui sistem inovativ de energie, alimentat cu bioetanol, si se va axa pe 3 obiective majore conform expertizei

partenerilor implicati:

  • Primul obiectiv se axează pe caracterul cercetării fundamentale al proiectului.
  • Al doilea obiectiv este adresat valorizării resurselor bio prin utilizarea de bioetanol care este deja in ziua de astăzi combustibilul cel mai răspandit obținut din biomasă.
  • Al treilea obiectiv este reprezenatt de un potențial de aplicabilitate ridicat al produsului final al acestui proiect

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 13 Octombrie 2017.