Raportare

ETAPA UNICA 2013:  APRILIE 2013 – DECEMBRIE 2013

 Prepararea şi caracterizarea unor noi catalizatori de ceria prin metode convenţionale şi neconvenţionale.

 

 

ETAPA UNICA 2014:  IANUARIE 2014- DECEMBRIE 2014

Prepararea şi caracterizarea unor noi catalizatori de ceria dopata prin metode convenţionale şi neconvenţionale; Activitatea catalitica în reformarea catlitică

 

ETAPA UNICA 2015:  IANUARIE 2015- DECEMBRIE 2015

Caracterizarea aprofundata a noilor catalizatori de ceria dopata cu lantanide si a materialelor perovskitice prin metode convenţionale şi neconvenţionale. Studiul activitatii catalitice

ETAPA UNICA 2016:  IANUARIE 2016- MARTIE 2016

Studiul activitatii catalitice a materialelor pe baza de ceriu in prezenta de H2S

Studiul activitatii catalitice a materialelor perovskitice in reactia de reformare catalitica a metanului

 

Pagină actualizată la 28 Martie 2016.