Prof. dr. Anca Focșeneanu

Anca Focseneanu

Prof. dr. Anca Focşeneanu este coordonator al Secţiei de Japoneză, precum şi al Comitetului NF-JLEP (Nippon Foundation Fund for Japanese Language Education) al Universităţii din Bucureşti.

A obţinut titlul de  doctor în filologie în anul 2003.

Din iunie 2010, este membru fondator şi director al Centrului de Studii Japoneze (CSJ) al Universităţii din Bucureşti. De asemenea, este membru al Asociaţiei Profesorilor de Limba Japoneză din România (APJR), al cărei prim preşedinte a fost în perioada 2005-2008.

A publicat pînă acum numeroase cărţi şi articole în domeniul studiilor japoneze, dar şi traduceri din literatura japoneză modernă şi contemporană.

A participat cu prezentări la conferinţe naţionale şi internaţionale şi a susţinut prelegeri la universităţi din România şi din străinătate (Belgia, Japonia etc.). A beneficiat de mai multe burse de studiu şi cercetare în Japonia, acordate de diverse instituţii (MEXT, Japan Foundation, Tokyo Foundation etc.).

Este preşedinte al Comitetului de organizare a Examenului de atestare a cunoştinţelor de limba japoneză (“Nihongo Noryoku Shiken”) şi membru în Comitetul de Organizare a Simpozionului European de Predarea Limbii Japoneze, ediţia a XV-a.

Pînă în prezent, a fost director sau membru în numeroase granturi de cercetare naţionale şi internaţionale. În plus, este responsabil cu bursele şi schimburile ERASMUS pentru Catedra de Orientale, membru în Biroul Catedrei şi în Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine.

Responsabilităţile sale în cadrul Secţiei de japoneză includ coordonarea concursurilor de burse în Japonia pentru studenţi (outgoing), comunicarea cu instituţiile partenere şi organizarea unor activităţi extra-curriculare (workshop-uri, prelegeri, conferinţe etc.)

 

Domenii de cercetare/interes:

  • tipologie lingvistică
  • sintaxă
  • didactica limbii japoneze
  • limbaje specializate
  • mentalităţi

 

Cursuri / seminarii predate:

  • civilizaţie (anul 1)
  • curs practic (anul 2)
  • structura limbii (anul 3)
  • istoria ariei culturale a Asiei de Sud-Est  (Master)
  • problemele societăţii japoneze contemporane (Master)

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Adresa: Strada Pitar Moş nr. 7-13, sector 1, Bucureşti
Email: ancafocseneanu@yahoo.com
web: japoneza.lls.unibuc.ro

membru al departamentului:
Limbi si Literaturi Orientale.

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .doc ! Anca Focseneanu CV

Resurse online

 
Pagină actualizată la 01 Iunie 2016.