Literatură japoneză modernă

Literatură și cultură japoneză

Anul al 3-lea, semestrul 1 

 

OBIECTIVELE și DESCRIEREA CURSULUI

 

În cadrul cursului de literatură şi cultură japoneză din anul al treilea, semestrul întâi sunt prezentate etapele formării sensibilităţii literare japoneze moderne în contextul tuturor schimbărilor socio-economico-politice cunoscute de societatea japoneză în epocile Meiji (1868 – 1912) şi Taisho (1912 – 1926). Prin textele, autorii, şcolile şi fenomenele literare discutate, sunt punctate principalele modificări ale gândirii nipone în epoca modernă, subliniindu-se importanţa majoră a literaturii în conturarea evoluţiei intelectuale a elitelor societăţii japoneze ale acestei perioade. Fenomenele literare care însoţesc evoluţia intelectuală niponă în cea de-a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea şi începutul secolului al douăzecilea sunt prezentate în ordinea cronologică a apariţiei lor. Analiza impactului lumii japoneze cu Occidentul aşa cum reiese din jurnalele de călătorie ale primilor delegaţi niponi este urmată de prezentarea fenomenelor traducerilor, a noilor experimente literare din presă şi literatura politică, fiind totdată subliniată şi rezistenţa în faţa schimbării preocupărilor cititorilor prin popularitatea crescută a literaturii „gesaku” (literatura „uşoară”). Nu sunt neglijate nici evoluţia poeziei ori a teatrului, noile tendinţe – poezia de tip shintaishi (poezia în formă nouă) şi teatrul shingeki (noua reprezentaţie dramatică) – fiind de asemenea analizate cauzele şi efectele diversităţii curentelor literare prezente în epoca modernă, cum ar fi romantismul, naturalismul sau realismul. În toate aceste cazuri sunt subliniate diferenţele dintre modelele literare occidentale şi rezultatele asimilării sensibilităţii vestice în Japonia. Este surprinsă atât evoluţia literară aflată sub semnul tradiţiei de până la apariţia lucrării lui Tsubouchi Shoyo, „Shosetsu shinzui” („Esenţa romanului”) din 1885, precum şi efectele acestui text care schimbă radical preocupările autorilor, care vor construi un nou tip de literatură, în care sunt reunite atât elementele modernităţii de inspiraţie occidentală (cu accent pe tehnicile narative), cât şi elementele tradiţionale, aşa cum se întâmplă spre exemplu, cu tradiţia confesiunilor literare reconvertite de curentul Naturalist. În cadrul cursului sunt trecuţi în revistă cei mai importanţi formatori ai tradiţiilor literare japoneze moderne şi contribuţiile acestora, fiind evidenţiate în permanenţă atât elementele care leagă textele de tradiţie şi continuitate, cât şi inovaţiile. Un obiectiv secundar al cursului este acela de a analiza contrastiv clişeele şi stereotipurile din imaginarul literar japonez şi occidental, subliniindu-se în acest fel tensiunile, diferenţele, similitudinile şi reacţiile reciproce apărute în lumea niponă modernă. Toate aceste elemente au rolul de a conduce spre o mai bună înţelegere a fenomenului cultural al modernizării Japoniei.

 

Bibliografie orientativă – traduceri:

1.   Natsume, Sōseki, Motanul are cuvântul, traducere din limba engleză de Mihai Matei, editura Univers, Bucureşti, 1975

2.   Natsume, Sōseki, Botchan, traducere din limba japoneză de Angela Hondru, editura Univers, Bucureşti, 1988

3.   Natsume, Sōseki, Şovăiala, traducere din limba engleză, prefaţă şi note de Mirela Şaim, Editura Univers, Bucureşti, 1983

4.   Natsume, Sōseki, Zbuciumul inimii, traducere din limba japoneză de Elena Suzuki şi Doina Ciurea, editura Univers, Bucureşti, 1985

5.   Natsume, Sōseki, Călătoria, traducere din limba engleză, prefaţă şi note de Mirela Şaim, Editura Univers, Bucureşti, 1983

6.   Mori, Ōgai, Gâsca sălbatică, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007

7.   Mori, Ōgai, Incidentul de la Sakai, traducere din limba engleză de Vivia Săndulescu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996

8.   Shimazaki, Tōson, Legămîntul călcat, traducere din limba rusă de Ion Caraion şi Vladimir Vasiliev, Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1966

9.   Arishima, Takeo, Yoko, traducere de Alla Verbeţchi, editura Arania, Braşov, 1992

10. Akutagawa, Ryūnosuke, Rashōmon, traducere din limba franceză de Ion Caraion, Editura pentru literatură universală, Bucureşti, 1968

Bibliografie critică:

Limba japoneză

加藤周一(Katō, Shūichi) 日本文学史序説 下(Nihon bungakushi josetsu – ge,   Introducere în istoria literaturii japoneze – volumul 2), Heibonsha, Tokyo, 1979

Limba română

Gheorghe, Alexandra – Marina. Elemente de cultură şi civilizaţie japoneză, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2004 

Gheorghe, Alexandra – Marina. Metamorfoze ale textului literar japonez de la Kojiki la Murakami, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008

Kato, Shuichi, Istoria literaturii japoneze (De la origini până în prezent) – volumul al 2-lea, traducere de Paul şi Kazuko Diaconu, editura Nipponica, Bucureşti, 1998

Keene, Donald, Literatura japoneză, traducere de Doina şi Mircea Opriţă, Cuvânt înainte şi Compendiu de literatură japoneză de Sumiya Haruya, editura Univers, Bucureşti, 1991

Yamanouchi, Hisaaki, Privire asupra literaturii japoneze moderne, editura Univers, Bucureşti, 1989

Simu, Octavian, Dicţionar de literatură japoneză, editura Albatros, Bucureşti, 1994

Limbi occidentale 

Keene, Donald, Dawn to the West. Japanese Literature of the Modern Era. Fiction, A History of Japanese Literature, volume 3, Columbia University Press, New York, 1998

Keene, Donald, Dawn to the West. Japanese Literature of the Modern Era. Poetry, Drama, Criticism, A History of Japanese Literature, volume 4, Columbia University Press, New York, 1999

Keene, Donald, editor, Modern Japanese Literature from 1868 to the Present Day. An Anthology compiled and edited by Donald Keene, Grove Press, New York, 1956

Bibliografie generală

*** Kodansha Encyclopedia of Japan, Kodansha, Ltd., Tōkyō & Kodansha International U.S.A. Ltd., New York, copyright 1983 (9 volume, A-Z şi un index)

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 24 Mai 2011.