Nicolae Ghiordanescu Pagina Principala

 

Apel pentru pregatirea Consfatuirii Nationale privind Educatia si Invatamantul

   Stimate Doamne si Stimati Domni,

Uniunea Europeana vede in promovarea triadei solutii tehnologice inovatoare-cercetare-educatie rezolvarea problemelor carora trebuie sa le facem fata: globalizarea, presiunea absentei resurselor, imbatranirea, emigrarea, poluarea, integrarea in societate a persoanelor defavorizate si marginalizate etc.

Suntem constienti ca triada nu poate functiona fara o educatie si instruire care sa raspunda necesitatilor reale ale momentului. De zeci de ani lozincile privind importanta educatiei si instruirii sunt folosite in mediile cele mai diverse si este suparator ca acest lucru acopera de multe ori interese de grup si politice care nu au tangenta cu dezvoltarea durabila a Romaniei si a Europei.

Este momentul ca mediul academic, cei care sunt implicati in mod direct in educatie si instruire, oamenii de stiinta si cultura ai acestei tari, reprezentantii mediului economic si reprezentantii opiniei publice sa gandeasca cu adevarat cum trebue sa fie organizate si cum trebue sa functioneze institutiile de educatie si instruire din Romania, in special cele din sistemul nostru de invatamant. Este in joc viitorul Romaniei si destinul ei european.

Va rog sa promovati propunerea ca macar o institutie reprezentativa a sistemului nostru de invatamant sa conduca proiectul unei Consfatuiri Nationale pentru Educatie si Invatamant: sa stranga, sa selecteze si sa publice materialele pe baza carora sa se desfasoare, in prima urgenta aceasta Consfatuire; se vor propune in cursul desfasurarii ei urgentele in corectarea  sistemului nostru de invatamant si se va cere partenerilor nostri europeni sprijinul pentru programe de larga respiratie, in care sa se realizeze activitatile necesare.

Sunt convins de necesitatea acestei intreprinderi: consfatuire--propunerea unui program de rezolvare a urgentelor—sprijin european si unificarea eforturilor populatiei pentru relizarea programului. Daca aceasta schema va fi acceptata ea poate fi reprodusa pentru alte domenii; sanatate, administratie, programe pentru dezvoltare economica si sociala etc.

Va rog sa analizati materialul atasat “Urgente in sistemele de educatie si instruire din Romania” si sa-l considerati ca unul dintre anexele apelului pentru organizarea Consfatuirii. 

Cu deosebita consideratie,

 

Prof. dr. Ghiordanescu Niculae

Tel.: 0722941111; E-mail: ghiordnic@yahoo.com

URGENTE 
în sistemele de educaţie şi instruire din România

Rezumat

  Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică…………………….. 

Europa 2020 propune trei priorităţi care se susţin reciproc:

  • creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
  • creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive;
  • creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială.

    UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, Comisia propune următoarele obiective principale pentru UE:

  • 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
  • 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);
  • obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens);
  • rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare;
  • numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.

   Aceste obiective sunt interconectate şi sunt cruciale pentru reuşita noastră generală. Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situaţia să specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective şi traiectorii naţionale.

Din STRATEGIA EUROPA 2020
REZUMAT

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

Fisier de tip .pdf ! CV Niculae Ghiordanescu

Cursuri

 

Resurse online

 
Pagină actualizată la 15 Ianuarie 2012.