Cursuri practice de Limba Elină

Cursurile Practice de Limba Elină s-au adresat, în perioada 2002-2006, studenţilor din anii II-IV de la specializările Teologie – Limba Greacă, precum şi celor de la Teologie – Limba Latină (ca LVP –Limbă Veche de Profil) şi au avut ca obiect de studiu următoarele texte: 

  • Epistola Sf. Clement către Corinteni; 
  • Apoftegme ale Părinţilor pustiei; 
  • Omilii pascale (Sf. Leonţiu de Bizanţ, Sf. Ioan al Beirutului; Sf. Ioan Gură de Aur);
  • Septuaginta – cartea Esdras A’
  • Noul TestamentEvanghelia după Marcu;
  • Noul Testament – Evanghelia după Luca

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Decembrie 2014.