Limbă şi stil în textul religios

Cursul se adresează studenţilor din anul al II-lea (semestrul al II-lea) de la programele masterale Comunicare şi comuniune eclezială în spaţiul ortodox şi Studii religioase şi educaţie creştină. Cursul defineşte limba şi stilul religios a unei culturi, avînd ca reper limba standard din acel spaţiu cultural; defineşte principiile gnoseologice, sociologice şi lingvistice în funcţie de care se poate face o astfel de delimitare; face referiri speciale la situaţia limbii greceşti şi a limbii latine, pentru a trece apoi la descrierea situaţiei din interiorul limbii române; face referiri sporadice şi la situaţia din alte limbi moderne; defineşte apoi limba şi stilul bisericesc de limba şi stilul religios; pune în evidenţă, în decursul istoriei textelor bisericeşti din spaţiul cultural românesc, apropierile şi diferenţierile confesionale; delimitează, în interiorul limbajului bisericesc ortodox, mai multe jargoane şi analizează interferenţa şi tensiunea actuală dintre acestea; în fine, analizează felul în care au avut loc, de-a lungul vremii, înnoiri în limba şi stilul bisericesc ortodox. 

Pentru toate aceste aspecte, vor fi prezentate şi analizate mostre de text, precum şi fragmente de discurs audio, intonaţia fiind, de asemenea, unul din aspectele cercetate. 

Evaluarea studenţilor se va face printr-un test scris, precum şi printr-un colocviu final. 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Decembrie 2014.