Morfosintaxa Limbii Greceşti A.1.1. (Pastorală, anul I / Didactică, anul al II-lea)

Cursul şi seminarul aferent se adresează studenţilor de la specializarea Teologie Pastorală, anul I, precum şi a celor de la specializarea Teologie Didactică, anul al II-lea, şi propune familiarizarea studenţilor cu noţiunile elementare ale limbii eline. La sfîrşitul celor două semestre, studenţii vor fi capabili să identifice într-un text dat formele verbale şi nominale de bază din limba greacă veche şi să le traducă în limba română cu ajutorul dicţionarului. De asemenea, însuşirea unui vocabular minimal al limbii eline face parte dintre obiectivele acestui curs.

Totodată, acest modul oferă şi o iniţiere în utilizarea instrumentelor electronice pentru studiul limbii greceşti, precum şi în scrierea politonică Unicode cu caractere greceşti în programele MS Office. 

Evaluarea studenţilor se face continuu şi prin teste scrise în timpul semestrului, precum şi printr-o examinare teoretică şi practică la finalul fiecărui semestru.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Decembrie 2014.