Morfosintaxa Limbii Greceşti A.1.2. (Pastorală, anul II / Didactică III)

Cursul şi seminarul aferent se adresează studenţilor de la specializarea Teologie Pastorală, anul al II-lea, precum şi celor de la specializarea Teologie Didactică, anul al III-lea, şi propune, alături de consolidarea cunoştinţelor elementare din cadrul primului modul (A.1.1.), însuşirea unor noi elemente morfologice, sintactice şi lexicale ale limbii eline, precum şi capacitatea de a opera cu acestea într-un text dat. Totodată, acest modul este cadrul unei deprinderi avansate în utilizarea instrumentelor electronice pentru studiul limbii eline.

Evaluarea studenţilor se face continuu şi prin teste scrise în timpul semestrului, precum şi printr-o examinare teoretică şi practică la finalul fiecărui semestru.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Decembrie 2014.