Morfosintaxa Limbii Greceşti A.2.1.

(Pastorală, anul III)

Cursul şi seminarul aferent se adresează studenţilor de la specializarea Pastorală, anul III, şi propune consolidarea cunoştinţelor specifice de morfologie şi sintaxă a limbii eline învăţate în etapele anterioare (A.1.1. şi A.1.2.), prin abordarea analitică a textului grecesc al Sfintei Scripturi, precum şi dobândirea unor cunoştinţe mai avansate de morfosintaxă, specifice nivelului intermediar A.2.1.

Textul de lucru al acestei unităţi de învăţare a limbii greceşti este Evanghelia după Marcu (Κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον), cap. 1-14.

Totodată, cursul oferă şi o iniţiere în utilizarea instrumentelor electronice pentru studiul limbii greceşti.

Evaluarea studenţilor se face continuu şi prin teste scrise în timpul semestrului, precum şi printr-o examinare teoretică şi practică la finalul fiecărui semestru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 10 Decembrie 2014.