Prof. dr. George Guţu

G Gutu_2012

 

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI între 1997-2011

Audienţe, consultaţii pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi / Sprechzeit, Beratung für BA- und MA-Studierende und Doktoranden: Marţi / Dienstag: 15.00-16.00 (Pitar Moş, et. I) oder nach Vereinbarung per E-Mail / sau la solicitare prin email. 

Activitate didactică / Lehrtätigkeit


Istoria literaturii germane (iluminism, Furtună şi Avânt, clasicism, romantism); literatură germană şi austriacă contemporană; literaturi de expresie germană din România; interreferenţialitate culturală în Europa Centrală şi de Sud-est, îndeosebi în Bucovina; poetică şi poietică; teoria literaturii; traductologie; istoria germanisticii; conducere de doctorate

Deutsche Literaturgeschichte (Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Romantik); Deutsche und österreichische Gegenwartsliteratur; deutsche Literaturen in un d aus Rumänien; kulturelle Interreferentialität in Mittel-, Ost- und Südeuropa, insbesondere in der Bukowina; Poetik und Poietik; Methodendiskussion; Übersetzungswissenschaft; Geschichte der Germanistik; Doktorandenbetreuung

 

Domenii de cercetare / Forschungsbereiche

Istoria literaturii germane; literatură comparată; literaturi de expresie germană din România; interreferenţialitate culturală în Europa Centrală şi de Sud-Est, îndeosebi în Bucovina; imagologie; istoria şi estetica receptării; teoria şi practica traducerii

Deutsche Literaturgeschichte; Vergleichende Literaturwissenschaft; Deutsche Literaturen in und aus Rumänien; Kulturelle Interreferentialität in Mittel- und Südosteuropa, insbesondere in der Bukowina; Imagologie; Rezeptionsgeschichte und -ästhetik; Übersetzungstheorie und -praxis 

   

Curriculum Vitae

     CV European

    CV general (în limba română)

    CV general (în limba germană) / CV ausführlich (in deutscher Sprache)

 

 

 

 

Contact

Adresa: Str. General Dimitrie Salmen 3 --- RO-021371 Bucureşti
Tel: +4 021.252.15.51
Mobil: +4 0722.20.94.68
Tel/Fax: +4 021.252.59.72
Email: gutugeorge@yahoo.de
web: www.ggr.ro

membru al departamentului:
Limbi si Literaturi Germanice.

departament din:
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

Curriculum Vitae

Fisier de tip .htm ! CV_07_gutu_RO

Cursuri

 

Resurse online

 
Pagină actualizată la 21 Decembrie 2013.