EPISTOLOGRAFIE MEDIEVAlĂ

 

Denumirea disciplinei:

                          

EPISTOLOGRAFIE MEDIEVAlĂ

 

Anul de studiu:  Masterat – anul I, sem. II

Curs (TIPUL DE CURS) expozitiv şi interactiv

 

Coordonator de disciplină conf. dr. Ana-Cristina HALICHIAS

 

Limba de predare: română

 

Cerinţe de admitere : cunoştinţe de morfologie şi sintaxă latină

 

Număr total de ore – CURS  1

Nr. total de ore–Seminar:  1

 

Credite: 5

 

Rezumatul conţinutului cursului:

            Cursul prezinta evoluţia epistolografiei medievale, din secolul al XIV-lea până în secolul al XVI-lea, cu exemplificari din autori (Petrarca, Erasmus din Rotterdam, Nicolaus Olachus), precum si caracteristicile corespondenţei diplomatice (cu aplicaţii pe scrisori emise din cancelariile româneşti).    

Obiectivele învăţării: Familiarizarea studenţilor cu specificul textelor epistolare medievale si neo-latine. Dezvoltarea capacităţii de a comenta lingvistic, stilistic si sub aspectul conţinutului diversele tipuri de scrisori.

 

Metoda de evaluare: continuă, cu sistem de acumulare de puncte, şi examen scris la încheierea cursului

 

Programa analitică a cursului

 

Temele principale:

Nr. Ore:

Apariţia şi specificul epistolografiei medievale

2c

Contribuţia lui Petrarca la dezvoltarea epistolografiei umaniste

4c

Erasmus si Nicolaus Olachus

4c

Corespondenţă diplomatică: formular diplomatic, cronologie , semne de validare, caracteristici lingvistice

4c

 

 

 

 

 

 

Nr.crt.

 

 

                    Bibliografie minimală

1

Documente privind istoria României. Introducere, vol. I-II, Editura Academiei, Bucureşti, 1956

 

2

A. Giry, Manuel de diplomatique, Hachette, Paris, 1894

 

3

Ernst Robert Curtius, Literatura europeană şi Evul Mediu latin, Bucureşti, 1970

 

4        J. Ijsewijn, D. Sacré, Companion to Neo-Latin Studies,Leuven University Press, 1998, p. 2198-229

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Mai 2011.