Evaluarea multicriteriala a mediului

 

Evaluarea impactului asupra mediului impune  o abordare complexa, ce trebuie sa integreze aspecte foarte diverse, care nu se limiteaza numai la mediu biotic si abiotic. In cele mai multe situatii, in evaluarea impactului asupra mediului, aspectele sociale, economice si administrativ sunt luate prioritar in considerare in detrimentul criteriilor de mediu.

Cursul Evaluarea multicriteriala a mediului se adreseaza studentilor masterului Evaluare integrata a starii mediului, avand ca obiectiv principal dezvoltarea abilitatilor de utilizare  a metodelor de evaluare multicriteriala a mediului in procesul de elaborare a rapoartelor de mediu, rapoartelor de evaluare a impactului asupra mediului, bilanturilor de mediu, rapoartelor de monitorizare si planurilor de conformare utilizând metode adecvate.

Pornind de la definirea de alternative si criterii, cursul prezinta pasii necesari pentru construirea unui model de analiza multicriteriala a impactului asupra mediului.

In complementaritate cu aceasta metoda, se prezinta cu exemple concrete, alte metode de evaluare multicriteriala: lista de verificare, matricea Leopold, diagrama de flux, sistemul Batelle, sistemul McHarg, metoda Delphi, analiza de tip cost-beneficiu, analiza de tip cost-eficienta, analiza de tip input-output.

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Decembrie 2011.