Geografia mediului

 

Geografia mediului vizează analiza integrată a mediului la scara globală, regională şi locală. Obiectivele cursului de Geografia mediului sunt indreptate spre dezvoltarea cunoștințelor și abilităților studenților pentru:

1) Identificarea, evaluarea şi cuantificarea favorabilităţilor şi restrictivităţilor de mediu pentru comunităţile biologice şi amenajările antropice, ca prim pas în evaluarea mediului şi planificarea teritoriului. Evaluarea proprietăţilor mediului, selectarea, fundamentarea, determinarea şi interpretarea indicatorilor reprezentativi şi utilizarea modelelor conduc la o cunoaştere detaliată a mediului în raport cu amenajările ori comunităţile spontane şi umane la care se raportează.

2) Delimitarea perturbărilor din circuitele biogeochimice locale, regionale şi globale, geograful fiind acela care conferă dimensiunea spaţială şi temporală analizelor care vizează înţelegerea impacturilor pe care le au amenajările şi activităţile antropice asupra structurii şi funcţionalităţii sistemelor naturale şi antropice.  

3) Spaţializarea proceselor şi fenomenelor din mediu, precum şi a relaţiilor care se stabilesc între diferite componente ale sale, nefăcând abstracţie de componenta timp.

4) Fundamentarea soluţii aplicabile în protecţia şi conservarea mediului, planificarea teritoriului şi în diferite domenii tehnice, asigurând astfel realizarea unor documente ori soluţii validate ştiinţific şi relaţionate cu realităţile ecologice, sociale şi economice  (planuri de management şi documentaţii ştiinţifice pentru arii protejate naturale, planuri de urbanism si de amenajarea teritoriului, planuri de acţiune pentru mediu, etc.).

Cursul se adreseaza studentilor specializării Geografia mediului. 

Bibliografie orientativă pentru cursul Geografia mediului (titlurile se regăsesc la Biblioteca Facultății de Geografie) Fisier de tip .doc !

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Octombrie 2013.