Biometeorologie

 

1 

2

3

 

 

Nicoleta IONAC

Clima şi comportamentul uman 

Editura Enciclopedică, Bucureşti, 272 p + 43 fig; 1998, ISBN 973-45-0262-X

      Prin tematica sa, această lucrare reprezintă un model de analiză ştiinţifică modernă a relaţiilor existente între condiţiile climatice şi alte variate segmente ale realităţii obiective şi subiective.

      Ea debutează printr-o analiză a rolului climei în procesul antropogenetic, demonstrând că antropogeneza a fost un proces evolutiv deschis, caracterizat prin asimilarea continuă a mutaţiilor environmentale majore care, prin modificarea structurii bazei de resurse, a provocat progrese calitative în evoluţia populaţiilor humanoide ancestrale.

      Influenţa climei asupra comportamentului biologic uman, analizată pe larg în cea de-a doua parte a lucrării, evidenţiază că variabilitatea trăsăturilor anatomice umane reflectă indubitabil caracterul specific al condiţiilor climatice în care s-au conturat diferite fenotipuri umane. 

Influenţa diferitelor elemente meteorologice şi însuşiri ale atmosferei asupra fiziologiei umane este pusă în evidenţă prin analiza aprofundată a efectului pe care: densitatea aerului, gravitaţia, cantitatea de oxigen, ionizarea aerului, electricitatea atmosferei, radiaţiile elctromagnetice şi corpusculare, temperatura aerului, presiunea atmosferică şi vântul le au asupra capacităţii energetice a omului şi, implicit, asupra randamentului său fizic.

Influenţa condiţiilor climatice asupra comportamentului cultural al grupurilor populaţionale include atât elementele artifactuale (dieta, vestimentaţia, locuinţa), cât şi pe cele mentifactuale (miturile, obiceiurile).

Consecinţele condiţiilor climatice asupra dezvoltării societăţii omeneşti, în ansamblul ei, sunt puse în lumină prin corelarea variaţiilor acestora cu principalele faze ale evoluţiei omenirii, din Antichitate până în pragul Revoluţiei Industriale.

În încheiere, sunt prezentate rezultatele cercetărilor directe privitoare la reacţiile comportamentale ale indivizilor umani şi micilor comunităţi rurale în situaţiile extreme determinate de calamităţi naturale, precum inundaţii, viscole, secete prelungite etc.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 02 Aprilie 2013.